Младите

Проектът STORY_S за децата и дискриминацията гостува в Казанлък

На 12-и август от 13:00 часа в залата на Младежки дом, Казанлък, Български младежки форум и фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) ще реализира антидискриминационна кампания и „граждански инкубатор“ в рамките на проект “Springboard to Roma Youth Success” (Story_S).

Те са насочени към повишаване на осъзнатостта за произхода на дискриминацията и нейното преодоляване чрез социални промени, инициирани от младите хора.

Участниците, които посетят срещата ще имат възможност да проведат няколко неформални игри, за да споделят виждания и мисли за дискриминацията. Те също така ще станат част и от групова работилница, която трябва да повиши тяхната осъзнатост за стереотипите и как те ни карат да мислим в “дискриминативна рамка” за тези, които са различни от нас.

Консултатни от Български младежки форум и фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) ще помагат на казанлъчани да придобият повече знания за това как биха могли да разрешат проблема “дискриминация”.

Проектът се реализира по програма на Евопейската комисия „Права, равенство и гражданство“ и включва неправителствени организации и университети от България, Италия, Румъния и Испания.

Още Новини