Стартира Проект „Приказка в гората”

Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ е създадена през март 2018 г. и в момента обединява в себе си 17 неправителствени български организации, активни в сферата на младежта, доброволчеството и неформалното образование. Две от тези организации са от Казанлък, а именно СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” и СНЦ „Юнайтед Авангард Артист”. Трима члена на управителния съвет от общо 7 души също са от гр. Казанлък в лицето на Мария Славова-Председател, Красимир Цанев и Румен Сомов, членове на Управителния съвет.

От 19 март организацията стартира проект „Приказка в гората” по програма Европейски корпус за солидарност сред красивата природа на Родопи планина на 1550 м. надморска височина. В него участие ще вземат 15 доброволци от България, Турция, Гърция, Италия, Испания и Грузия.

Идейната основа за проекта е от вече бивша доброволка по проект  „Взаимопомощ” по програма „Европейски корпус за солидарност”, а именно Ивона Покорна от Чехия, която ще е част от ръководния екип и ментор на доброволците. Тя бе част от група хора от местната общност в с. Чурен и Върховръх, община Перущица, подпомагаща възстановяването на църквата там.

Основната цел на проекта е да обобщи и развие добри практики от работата на членуващите в АРМДОБ организации в насока доброволчество и работа с младежи чрез експертиза по направления: традиция, изкуство и екология. Част от дейностите ще целят развитие на артистични заложби в доброволците. Те ще запознаят местната общност с различните си култури чрез песни, танци и кулинарни изкушения от страните си. Доброволците изцяло ще са в процеса на създаване, репетиции, представяне пред аудитория. Ще имат завършени крайни продукти като късометражно и документално кино. Проектът засяга и повишаване на медийната грамотност и чувството за инициатива у младите хора. Така тръгвайки от традициите онези основни ценности, умения и практики, които всяко общество съхранява във времето, предавайки ги от поколение на поколение през мисълта за един стойностен здравословен начин на живот и хранене, през екология, ъпсайклинг и изкуството на фотографията, филмите и писането, доброволците ще направят много за местната общност и личното си развитие.

инж. Мария Славова

Председател на СНЦ “Младежки център за развитие-Взаимопомощ”

loading…