Стартира Проект „Приказка в гората”!

Проект „Приказка в гората” на Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България (АРМДОБ) по програма „Европейски корпус за солидарност” ще се осъществи с дати на дейностите 19.03-17.05.21 г., като в него ще бъдат включени 15 младежи от няколко държави, включително и 5-ма български доброволци от цяла България.
Това е вторият проект на асоциацията, която се състои от 17 организации от цяла България. Първият вече приключил проект „Овластяване на младите-да започнем от днес” се осъществи от 5-ма младежи от страната.
Като подкрепящи организации по проекта ще участват „Център за европейски инициативи” гр. Стара Загора, „Свят на бъдещето” гр. Велико Търново, фондация “ЖАР театър-изкуство-култура” гр. София, Фондация “Формат СФФ” гр. София и „Юнайтед Авангард Артист” гр. Казанлък.
Дейностите, които ще извършват доброволците са:
-Работа на терен: Арт инсталации и ъпсайклинг или превръщане на ненужни стари вещи в уникални предмети на изкуството и дизайна.
-Заснемане, подбор и монтаж на снимки и кадри за късометражни филми и публикации. Писане на статии и блог, работа он-лайн- чрез фейсбук, радио Е – волюшън и сайта theyouth.info;
-Изработване на декори и др. необходими сценографии (костюми и т.н.) за еко късометражни филми;
-Подготовка на работни ателиета – за изкуство, храна, традиции – музика, танци. Включително специализирани ателиета за традиционна кухня от българска страна, като ще представим месене на хляб;
-Активизъм и посещение на терен в малките населени места с.Чурен и Скобелево. Посещение на традиционна българска църква възстановена от местните жители и донори;
-Активизъм и посещение на гр. Перущица и с. Кричим. Чрез направа и представяне на презентации в училища. Темите ще са свързани с философията за доброволчество, ЕКС и ще покажат дейностите на проекта и програмата като цяло;
-Посещение на терен- био ферми за мляко и мед, овощни плантации и други институции и местни общественици. Тук ще се представят технологии за правене на лютеница, кисело мляко, сирене, домашна баница и други традиционни за родопите ястия;
-Представяне на страните-участнички в проекта: танц, музика, традиционна храна, култура, история. В специални вечери на националните кухни и дни на традиционното за всяка нация;
-Посещение на различни градове и села в България-Стара Загора, Казанлък, Велико Търново и други малки селца като с. Ъглен, за които доброволците да разказват след завръщането си у дома.
Дейностите по проекта ще бъдат реализирани на принципа на неформално и извънформално учене. Освен дейности на открито като арт инсталация и направа на потребни от вече непотребни неща или ъпсайклинг, доброволците ще бъдат вестители на култура и изкуство през традициите на кулинарията. Пак чрез изкуство ще заснемат всичко това и ще го оставят за бъдещето.
Асоциацията на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ обединява 17 активни местни и регионални организации от София, Стара Загора, Велико Търново, Бургас, Варна, Плевен, Сливен, Казанлък и Мадан, работещи в подкрепа на местните общности и младите хора. Асоциацията полага усилия за подобряване на средата, в която работят организациите, както и за подобряване на комуникацията им с институциите, отговорни за формиране на политиките в младежката сфера.
инж. Мария Славова
Председател на СНЦ “Младежки център за развитие-Взаимопомощ”

loading…