В Галерия “Ателието” работят по родолюбиви проекти

“Тайният език на българската шевица” и “Везани приказки” са проекти за съхраняването на глътката жива вода, на автентичния фолклор и пренасянето му за следващите поколения.

Започнали от началото на годината, проектите имат за цел да запознаят децата и младежите с тайния език на българската шевица, да ги научат да разгадават нейния код, който е съхранил родовата история и памет.

1. Придобиване на познания за образите и символите
2. Вникване в естетиката и хармонията на тъканите
3. Претворяване на символите и образите и намиране на тяхното място в днешния ден.
4. Развиване на приложни дейности , сръчности и работа с различни материали
5. Рисуване в автентична среда
Ще донесат на участниците в проекта знания, умения и възможности за съхраняване на тази древна образна система в бъдещето.
В края на месец август Галерия “Ателието” ще представи в изложба работата по проектите.

Текст и снимки: Ваня Запрянова