13-та Научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура“

Научният форум бе разделен на две сесии, които се проведоха в залите на Исторически музей „Искра“, като свои доклади представиха учени в областта на тракологията и тракийската археология от различни научни институти в страната. В тазгодишната конференция докладите бяха осемнадесет на брой от двадесет автори, в рамките на четири заседания, като тематиката им бе разнообразна.

Доклад за тракийския и римския период на Свищовската крепост представиха  проф. Николай Овчаров и д-р Марин Маринов от РИМ – Свищов. За Некропола от IV в. Пр. Хр.  при гр. Мъглиж доклад представи  Диана Димитрова от Националния археологически музей при БАН.

 В конференцията участваха още учени от Националния археологически институт с музей при БАН, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Софийския университет „Свети Климент Охридски”, от Археологически музей „Професор Мечислав Домарадски“ – Септември, от Регионален исторически музей – Ловеч, от Регионален археологически музей – Пловдив, от Регионален исторически музей – Свищов и Исторически музей – Клисура.

Събитието бе част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе 2022.


loading…