55 проверки за спазване на мерките в Старозагорско за седмица

Във връзка със заповед на Министерството на здравеопазването за въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4 до 30 ноември, служители от отдел „Държавен здравен контрол“ при Дирекция „Обществено здраве“ и Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Стара Загора, за периода от 1 до 7 ноември са извършили 55 проверки. От тях:

• 43 са за спазване на противоепидемичните мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Стара Загора;
• 4 са в лечебни заведения на територията на област Стара Загора;
• 8 са в градски транспорт, съвместно с служители от ОД на МВР – Стара Загора и Районно управление – Казанлък.

При извършените проверки не са установени нарушения.

loading…