65% от домакинствата у нас живеят с доход под необходимите средства за издръжка

Поне 1271 лв. нетна заплата трябва да получава всеки един от двамата работещи родители на четиричленно домакинство, или 1638 лв. брутно възнаграждение при положение, че това е единственият им доход.

Данните са от последното изследване на потребителските цени и издръжката на живота през месец декември 2020г. на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, които бяха представени днес.
2542 лв. са необходимите средства за издръжка на четиричленно домакинство, включващо двама родители и две деца към края на миналата година, а 65 процента от домакинствата у нас живеят с общ доход под необходимите средства за издръжка, каза в интервю Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

През 2020 г. се наблюдава забавено потребление, като цяло задържане на цените заради спад на цените на горивата, природния газ на петролните пазари и оттам на вътрешните цени на горивата в България.
Като цяло, нарастват стоките от първа необходимост, които традиционно присъстват на българската трапеза и имат по-високи нормативни разходи в потребителската кошница за ИЖ. В условия на пандемия за домакинствата с ограничено потребление, колкото по-бързо нарастват цените на стоки от първа необходимост, толкова повече се увеличава техният дял в домакинския бюджет и намаляват в други разходни групи.

КНСБ настоява минималната заплата да стане поне 50% от средната работна заплата. За целта е необходим 15% номинален ръст на МРЗ.

Източник: Радио Стара Загора

loading…