92 % от паралелките в начален етап на ОУ “Георги Кирков” ще учат присъствено

Това показват попълнените от родители декларации, спуснати от МОН. Една – единствена паралелка ще се обучава от разстояние в електронна среда.

Помощ на учителите при тестването на учениците ще оказват родители, доброволци, както и непедагогическият персонал.


loading…