95 години на аеродрума и аеропланното училище в Казанлък отбелязват в Библиотеката

В програмата на Общинска библиотека „Искра”, свързана с Националната библиотечна седмица, е включена изложбата „95 години от създаването на аеродрума и аеропланното училище в Казанлък”.

Изложбата се откри на 18 май в Читалня и освен документите, разкриващи интересната история на самолетостроенето в нашия град през ХХ век на територията на предприятие „Капрони”, са представени също и уникални екземпляри на учебници, по които се е провеждало обучението във Въздухоплавателното училище. Учебниците са издавани и отпечатвани в Казанлък през 30-те години на миналия век.

Изложените книги и статии могат да бъдат ползвани от посетителите на място в Отдел Краезнание.

Източник: ОБ”Искра”

Свързана публикация

Когато в Казанлък строяхме самолети, европейците цъкаха

loading…