Актуална информация за свободните работни места в ДБТ – Казанлък

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 02.11.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 02.11.2021 г.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
13313-3001/Счетоводител, оперативенВисше / ИкономикаКомпютърни умения
12522-6001/Системен администраторВисше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика и физика)Интернет и електронна поща
12422-5040/Младши експертВисше / Химически науки, Висше / Биологически науки (Екология), Висше / Растениевъдство  (Аграрни науки), Висше / Администрация и управление (Стопански науки)MS OFFICE Word,  Excel, Internet, PowerPoint
26221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Основно / Други неопределени специалности, Без образование
35223-2001/Продавач-консултантНачално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше
18183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиванеНачално, Средно / Други неопределени специалности, Основно, Без образование
15312-3004/Образователен медиаторОсновно / Други неопределени специалности
18172-2002/Машинен оператор, банцигОсновно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
57123-2004/ШпакловчикОсновно / Строителство, Средно / Строителство
57131-1001/Бояджия, сградиОсновно / Строителство, Средно / Строителство
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
24321-2014/СклададжияОсновно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Без образование
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
19312-0008/Работник, поддръжкаСредно
19622-0001/Общ работникСредно
15414-1007/ОхранителСредно / Военно дело и отбрана
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредно / Други неопределени специалностиКомпютърни умения
14211-1013/Касиер, гише в съобщениятаСредно / Други неопределени специалностиНачална компютърна грамотност
14321-2002/Експедитор, стоки и товариСредно / Други неопределени специалности
17322-2014/ПечатарСредно / Други неопределени специалности
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Други неопределени специалности
27412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (Технически познания от училище)
18182-2004/ОгнярСредно / Комунално-санитарни услуги (правоспособност за огняр)
11221-6008/Ръководител, отдел по продажбитеСредно / Маркетинг и рекламаКомпютърни умения
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
37233-2032/Шлосер-монтьорСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)
27223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/фрезист/Настройчик на ЦПУ машини), Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/Фрезист/Настройчик на ЦПУ машини)
23115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Технически познания от училище)
13122-3002/Организатор, производствоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Висше / Машинно инженерствоКомпютърни умения
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
18332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
22142-6022/Инженер, проектантСредно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезияAutoCad
15221-3002/Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)Средно / Търговия на едро и дребноERP система, Офис пакет
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
15230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребноОфис пакет, ERP система
34321-2014/СклададжияСредно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)
15249-0001/Обслужващ, магазинСредно / Търговия на едро и дребно, Основно
27549-2005/ЛаборантСредно / Химия, Висше / Химически науки
15131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)
19321-0007/ПълначБез образование, Основно, Начално, Средно / Други неопределени специалности

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg


loading…