Актуална информация за свободните работни места в ДБТ – Казанлък

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 25.11.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 25.11.2021 г.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6005/Социален работник, социално подпомаганеВисше (Бакалавър),Висше (Магистър)Работа с компютър
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер),Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
13313-3001/Счетоводител, оперативенВисше / ИкономикаКомпютърни умения
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12622-5001/БиблиотекарВисше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)
Компютърни умения
12341-6017/Главен учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика на обучението по …
16221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално,Основно / Други неопределени специалности,Без образование
35223-2001/Продавач-консултантНачално,Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Висше
18172-2002/Машинен оператор, банцигОсновно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
19622-0001/Общ работникОсновно / Растениевъдство и животновъдство
105322-1002/Личен асистентОсновно / Социална работа и консултиране
57123-2004/ШпакловчикОсновно / Строителство,Средно / Строителство
57131-1001/Бояджия, сградиОсновно / Строителство,Средно / Строителство
35223-2001/Продавач-консултантОсновно,Начално,Средно / Търговия на едро и дребно,Висше
39321-0006/ОпаковачОсновно,Начално,Средно,Висше
24321-2014/СклададжияОсновно,Средно / Търговия на едро и дребно,Начално,Без образование
19622-0001/Общ работникСредно
17322-2014/ПечатарСредно / Други неопределени специалности
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2042/ШлайфистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
37233-2032/Шлосер-монтьорСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр),Основно (правоспособност за огняр)
13122-3002/Организатор, производствоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машинно инженерствоКомпютърни умения
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
18113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
18332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
22142-6022/Инженер, проектантСредно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезияAutoCad
14313-3003/Специалист, труд и работна заплатаСредно / Счетоводство и данъчно облагане (икономист-счетоводител),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Икономика и организация на труда, Управление на човешките ресурси)Текстообработка и електронни таблици
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
34321-2014/СклададжияСредно / Търговия на едро и дребно,Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)
27549-2005/ЛаборантСредно / Химия,Висше / Химически науки

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…