Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и регион

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 02.03.2021 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Учител по математика, информатика и компютърни наукиВисше – учител по математика и информатика
1Учител в група за целодневна организация на учебния денВисше – начална училищна педагогика, компютърни умения
1Учител по английски езикВисше – Английска филология, компютърни умения
1АсистентВисше – магистър агроном, английски език, компютърни умения, 1 г. стаж
1Счетоводител, оперативенВисше – Счетоводство и контрол, компютърни умения, 1 г.  стаж
1Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
1Консултант, продажбиСредно
1СклададжияСредно, компютърни умения
1Обслужващ магазинСредно, основно
2Продавач-консултантСредно, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно
1Помощник-сладкарСредно
1Готвач, заведение за бързо храненеСредно, основно, 2 г. стаж, умения за работа на скара
1Продавач-консултантСредно, стаж 1 г.
1Майстор, производство на тестени изделияСредно, основно, 2 г. опит в производство на закуски
1Производител, ръчно на хлябСредно,  2 г. опит в производство на хляб и хлебни изделия
1Техник, електродомакинска техникаСредно техническо, компютърни умения, категория В
1Техник, медицинска техникаСредно техническо
1Машинен операторСредно, технически умения
9Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
14Монтажник, изделия от металСредно
20КофражистОсновно, средно
1Чистач, производствени помещенияОсновно, средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 02.03.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

loading…