Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 03.08.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6003/Социален работникВисшекомпютърни умения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление “Горско стопанство”)специализирани програми
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
82221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Информатика и компютърни науки, Висше / Математика, Висше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
82264-6004/КинезитерапевтВисше / Медицина (кинезитерапевт)
22341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)Компютърна грамотност
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12342-5011/Старши учител, подготвителна групаВисше / Педагогика (ПП или ПНУП)
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (учител по български език и литература), Висше / Филология (българска филология – учител по БЕЛ), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … ( НУП, ПНУП)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология)Английски
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература), Висше / Филология (Българска филология с педагогическа правоспособност)Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и цивилизация)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Математика)WORD. EXCEL
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика, информатика и компютърни науки)компютърни умения
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)Компютърна грамотност
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … (Начална училищна педагогика)WORD. EXCEL
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по английски език ), Висше / Филология (учител по английски език ), Висше / Педагогика (учител по английски език )Английскиспециализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по история), Висше / История и археология (Учител по история)
12120-6003/МатематикВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика и ИТ), Висше / Математика (учител по математика и ИТ), Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика), Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по туризъм и хранителни технологии)Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по физика)компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по химия и биология)компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (химия и биология)WORD. EXCEL
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирани програми
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология (Психолог)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
14224-3002/Администратор, хотелВисше / ТуризъмАнглийскикомпютърни умения
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Българска филология), Висше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)Word, Excel, ел. поща
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Испанска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Руска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература), Висше / Педагогика (учител по български език и литература), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12113-6001/ХимикВисше / Химически науки (Неорганична химия)Английскикомпютърни умения
89329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално
129329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование
25120-2001/ГотвачНачално, Средно, Основно
25120-2003/Помощник-готвачОсновно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
85162-1003/Камериер/камериерка, хотелОсновно, Средно
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно, Средно
59313-0001/Общ работник, строителство на сградиОсновно, Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноКомпютърна грамотност
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноРабота с програмни продукти и електронни системи,Word,Excel.Internet
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредноРабота с готови програмни продукти
54224-3002/Администратор, хотелСредноАнглийски
24226-2003/РецепционистСредноРабота с компютър
14321-3022/ДомакинСредно
14412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)Средно
45120-2003/Помощник-готвачСредно
105131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
35132-2001/БарманСредно
15142-2003/МаникюристСредно
25151-1002/ПиколоСредно
15312-3001/Помощник на учителяСредноработа с програмен продукт
15322-1003/Социален асистентСредно
85329-1002/ВодолечителСредно
16113-1002/ГрадинарСредно
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно
17522-2011/Крояч, дървени моделиСредно
28113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
109412-0003/Работник, кухняСредно
29510-0003/Пазач, невъоръжена охранаСредно
19622-0001/Общ работникСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)АнглийскиБази данни
18331-2002/Шофьор, автобусСредно (категория Д)
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
18182-2004/ОгнярСредно (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)
35419-2007/Спасител, басейнСредно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)
45169-3009/МасажистСредно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
22635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол,  Финанси)
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Кулинар -готвач)
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
25120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно, Начално, Основно
28157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Професионален колеж
157318-1017/Работник, сортировачБез образование, Начално, Основно

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…