Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 19.08.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6003/Социален работникВисшекомпютърни умения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Биологически науки (Биология и химия)Интернет и електронна поща
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление “Горско стопанство”)специализирани програми
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия),Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
82221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра),Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер),Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство),Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Информатика и компютърни науки,Висше / Математика,Висше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)
14110-2005/Технически сътрудникВисше / Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии)
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Машинно инженерство
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
82264-6004/КинезитерапевтВисше / Медицина (кинезитерапевт)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика ( Начален учител – НУП)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12342-5011/Старши учител, подготвителна групаВисше / Педагогика (ПП или ПНУП)
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
22342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (ПУП, ПНУП)
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (ПУП, ПНУП),Висше / Педагогика на обучението по … (ПУП, ПНУП)специализирани програми
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Ресурсен учител)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Компютърна грамотност
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Работа с програмни продукти ,Word,Excel.Internet
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (учител по български език и литература),Висше / Филология (българска филология – учител по БЕЛ),Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12359-5034/Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика (Учител по плуване)
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика (Учител по предмет, изучаван в прогимназиален етап)WORD. EXCEL
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика (Учител по предмет, изучаван в прогимназиален етап)WORD. EXCEL
12355-5016/Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика (Учител по спортни танци)
12356-5003/Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … ( информационни технологии)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … ( НУП, ПНУП)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език),Висше / Филология (Английска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Педагогика на обучението по … (английски език),Висше / Филология (Английска филология)Английски
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература),Висше / Филология (Българска филология с педагогическа правоспособност)Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и география)WORD. EXCEL
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и цивилизация)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)Компютърна грамотност
22341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика на обучението по … (Начална училищна педагогика)
22341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … (НУП, ПНУП),Висше / Педагогика (НУП, ПНУП)специализирани програми
32342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика на обучението по … (ПУП, ПНУП),Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП)специализирана програма
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по английски език ),Висше / Филология (учител по английски език ),Висше / Педагогика (учител по английски език )Английскиспециализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по история),Висше / История и археология (Учител по история)
12120-6003/МатематикВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика и ИТ),Висше / Математика (учител по математика и ИТ),Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика и физика),Висше / Математика (учител по математика и физика),Висше / Физически науки (учител по математика и физика)специализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика),Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по туризъм и хранителни технологии)Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по физика)компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по химия и биология)компютърни умения
12354-5004/Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (фолклор, етнография, музика)
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирани програми
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология (Психолог)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
14224-3002/Администратор, хотелВисше / ТуризъмАнглийскикомпютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология-учител по БЕЛ)Работа с програмни продукти,Word,Excel.Internet
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Испанска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Руска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература)WORD и интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература),Висше / Педагогика (учител по български език и литература),Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Хранителни технологии
119329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално,Професионален колеж,Средно,Основно,Без образование
25120-2001/ГотвачНачално,Средно,Основно
25120-2003/Помощник-готвачОсновно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистОсновно
19622-0001/Общ работникОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно,Начално,Средно,Висше
85162-1003/Камериер/камериерка, хотелОсновно,Средно
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно,Средно
59313-0001/Общ работник, строителство на сградиОсновно,Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно,Средно,Висше,Полувисше
12320-5006/Учител, теоретично обучениеПрофесионална квалификация / Дизайн (Промишлен дизайн),Висше / Педагогика на обучението по … (Промишлен дизайн)
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноКомпютърна грамотност
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноРабота с програмни продукти и електронни системи,Word,Excel.Internet
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредноРабота с готови програмни продукти
54224-3002/Администратор, хотелСредноАнглийски
24226-2003/РецепционистСредноРабота с компютър
14321-3022/ДомакинСредно
45120-2003/Помощник-готвачСредно
15131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
105131-2004/СервитьорСредно
35132-2001/БарманСредно
15142-2003/МаникюристСредно
25151-1002/ПиколоСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15312-3001/Помощник на учителяСредноработа с програмен продукт
15312-3003/Помощник-възпитателСредно
15312-3003/Помощник-възпитателСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноКомпютърна грамотност
15322-1003/Социален асистентСредно
85329-1002/ВодолечителСредно
16113-1002/ГрадинарСредно
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно
28113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
109412-0003/Работник, кухняСредно
29510-0003/Пазач, невъоръжена охранаСредно
19622-0001/Общ работникСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)АнглийскиБази данни
18331-2002/Шофьор, автобусСредно (категория Д)
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения),Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
17549-1021/Сервизен техникСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
35419-2007/Спасител, басейнСредно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)
45169-3009/МасажистСредно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист),Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
12635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
14311-2003/Касиер, счетоводствоСредно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономика),Висше / ИкономикаЕлектронна обработка на икономическа информация
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии,Висше / Химични технологии
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
25120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно,Начално,Основно
28157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно,Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно,Основно,Висше,Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно,Професионален колеж
105322-1002/Личен асистентБез образование
157318-1017/Работник, сортировачБез образование,Начално,Основно

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…