Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 26.08.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6003/Социален работникВисшекомпютърни умения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Биологически науки (Биология и химия)Интернет и електронна поща
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление “Горско стопанство”)специализирани програми
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
82221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
14110-2005/Технически сътрудникВисше / Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии)
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
82264-6004/КинезитерапевтВисше / Медицина (кинезитерапевт)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Обществено здраве (Логопедия)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика ( Начален учител – НУП)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (ПУП,  ПНУП), Висше / Педагогика на обучението по … (ПУП, ПНУП)специализирани програми
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Ресурсен учител)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Компютърна грамотност
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12266-6001/ЛогопедВисше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)специализирана програма
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите,  директорите и педаг. специалисти.)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (учител по български език и литература), Висше / Филология (българска филология – учител по БЕЛ), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12359-5034/Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика (Учител по плуване)
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика (Учител по предмет,  изучаван в прогимназиален етап)WORD, EXCEL
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика (Учител по предмет,  изучаван в прогимназиален етап)WORD, EXCEL
12355-5016/Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика (Учител по спортни танци)
12356-5003/Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … ( информационни технологии)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … ( НУП, ПНУП)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология)Английски
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)WORD, EXCEL, INTERNET
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и география)WORD, EXCEL
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и цивилизация)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)Компютърна грамотност
12330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
22341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика на обучението по … (Начална училищна педагогика)
22341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … (НУП, ПНУП), Висше / Педагогика (НУП,  ПНУП)специализирани програми
32342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика на обучението по … (ПУП,  ПНУП), Висше / Педагогика (ПУП,  ПНУП)специализирана програма
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по английски език ), Висше / Филология (учител по английски език ), Висше / Педагогика (учител по английски език )Английскиспециализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по история), Висше / История и археология (Учител по история)
12120-6003/МатематикВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика и ИТ), Висше / Математика (учител по математика и ИТ), Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика и физика), Висше / Математика (учител по математика и физика), Висше / Физически науки (учител по математика и физика)специализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика), Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по физика)компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по химия и биология)компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт)
12354-5004/Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (фолклор, етнография, музика)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Човек и природа, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда)
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирана програма
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирани програми
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология (Психолог)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Спорт (учител по физическо възпитание и спорт, съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г.)WORD, EXCEL, INTERNET
14224-3002/Администратор, хотелВисше / ТуризъмАнглийскикомпютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология-учител по БЕЛ)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Испанска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Руска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература)WORD и интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература),Висше / Педагогика (учител по български език и литература),Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Хранителни технологии
109329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование
25120-2001/ГотвачНачално, Средно, Основно
25120-2003/Помощник-готвачОсновно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
85162-1003/Камериер/камериерка, хотелОсновно, Средно
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно, Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноКомпютърна грамотност
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноРабота с програмни продукти и електронни системи, Word, Excel, Internet
54224-3002/Администратор, хотелСредноАнглийски
24226-2003/РецепционистСредноРабота с компютър
45120-2003/Помощник-готвачСредно
105131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
35132-2001/БарманСредно
15142-2003/МаникюристСредно
25151-1002/ПиколоСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15312-3001/Помощник на учителяСредноработа с програмен продукт
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноКомпютърна грамотност
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15322-1003/Социален асистентСредно
85329-1002/ВодолечителСредно
16113-1002/ГрадинарСредно
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно
28113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
109412-0003/Работник, кухняСредно
29510-0003/Пазач, невъоръжена охранаСредно
19622-0001/Общ работникСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)АнглийскиБази данни
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
12635-6003/Социален работникСредно (Хуманитарни, обществени, икономически, правни науки), Висше / Администрация и управление (Хуманитарни, обществени, икономически, правни науки )
17549-1021/Сервизен техникСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
35419-2007/Спасител, басейнСредно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)
45169-3009/МасажистСредно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)
27222-3011/ШлосерСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
12635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
14311-2003/Касиер, счетоводствоСредно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономика), Висше / ИкономикаЕлектронна обработка на икономическа информация
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
25120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно, Начално, Основно
28157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Професионален колеж
105322-1002/Личен асистентБез образование
19329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование
157318-1017/Работник, сортировачБез образование, Начално, Основно

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 26.08.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Вижте още:

loading…