Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 31.08.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6003/Социален работникВисшекомпютърни умения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Биологически науки (Биология и химия)Интернет и електронна поща
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление “Горско стопанство”)специализирани програми
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
82221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
14110-2005/Технически сътрудникВисше / Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика)WORD, Exsel и интернет
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
82264-6004/КинезитерапевтВисше / Медицина (кинезитерапевт)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Обществено здраве (Логопедия)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика ( Начален учител – НУП)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)Базисни знания
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
12342-5010/Учител, подготвителна групаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Ресурсен учител)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Компютърна грамотност
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12266-6001/ЛогопедВисше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)специализирана програма
12266-6001/ЛогопедВисше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)специализирани програми
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … ( НУП, ПНУП)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология с педагогическа правоспособност)Компютърна грамотност
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология)Английски
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)Компютърна грамотност
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)WORD, EXCEL, INTERNET
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и цивилизация)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и цивилизация, география и икономика)Базисни знания
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)
12330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по история), Висше / История и археология (Учител по история)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика), Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по физика и химия)WORD, Exsel и интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт)Базисни знания
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Човек и природа, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда)
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирана програма
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология
12634-6001/ПсихологВисше / Психология (психолог)специализирани програми
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология (Психолог)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Спорт (учител по физическо възпитание и спорт, съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г.)WORD, EXCEL, INTERNET
14224-3002/Администратор, хотелВисше / ТуризъмАнглийскикомпютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология-учител по БЕЛ)Работа с програмни продукти, Word, Excel,  Internet
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература)WORD и интернет
99329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование
25120-2001/ГотвачНачално, Средно, Основно
25120-2003/Помощник-готвачОсновно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
85162-1003/Камериер/камериерка, хотелОсновно, Средно
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно, Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноКомпютърна грамотност
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредноРабота с програмни продукти и електронни системи, Word, Excel, Internet
54224-3002/Администратор, хотелСредноАнглийски
24226-2003/РецепционистСредноРабота с компютър
45120-2003/Помощник-готвачСредно
105131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
15131-2004/СервитьорСредно
35132-2001/БарманСредно
15142-2003/МаникюристСредно
25151-1002/ПиколоСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15312-3001/Помощник на учителяСредноработа с програмен продукт
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноКомпютърна грамотност
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноINTERNET и електронна поща
85329-1002/ВодолечителСредно
16113-1002/ГрадинарСредно
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно
28113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
109412-0003/Работник, кухняСредно
19510-0003/Пазач, невъоръжена охранаСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)АнглийскиБази данни
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
12635-6003/Социален работникСредно (Хуманитарни, обществени, икономически, правни науки), Висше / Администрация и управление (Хуманитарни, обществени, икономически, правни науки )
17549-1021/Сервизен техникСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
35419-2007/Спасител, басейнСредно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)
45169-3009/МасажистСредно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)
27222-3011/ШлосерСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
18322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
12635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
25120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно, Начално, Основно
28157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Професионален колеж
105322-1002/Личен асистентБез образование
19329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование
157318-1017/Работник, сортировачБез образование, Начално, Основно

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 31.08.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Вижте още:

loading…