Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 07.09.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Биологически науки (Биология и химия)Интернет и електронна поща
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопед), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика)WORD, Excel и интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)INTERNET и електронна поща
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Магистър –  НУП, ПНУП), Висше / Педагогика (Бакалавър – НУП, ПНУП )Microsoft  Word, Microsoft Exel, Internet, Power Point
12359-6011/Педагогически съветникВисше / Педагогика (Магистър педагог, учител)Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
12359-6002/Помощник-директор, учебната дейностВисше / Педагогика (Магистър)Microsoft  Word, Microsoft Excel, Internet, Power Point
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)
12341-5016/Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)Компютърни умения
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика, допълнителна квалификация – психология)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12342-5010/Учител, подготвителна групаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика, логопедия, специално педагогика, психология)Компютърни умения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12266-6001/ЛогопедВисше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)специализирани програми
12266-6001/ЛогопедВисше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)специализирана програма
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език)
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология)Английски
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)WORD, EXCEL, INTERNET
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (история и цивилизация, география и икономика)Базисни знания
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Математика и информатика)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)
12330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика на обучението по … (НУП, ПНУП)INTERNET и електронна поща
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … (НУП-специализация ФВС)
12320-5003/Старши учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Професионална квалификация “учител”. Технология на продуктите за обществено хранене, инжинер технолог.)Microsoft  Word, Microsoft Excel, Internet, Power Point
12330-5006/Учител спортна подготовкаВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по ФВС)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по физика и химия)WORD, Excel и интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Човек и природа, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда)
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирана програма
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология
12634-6001/ПсихологВисше / Психология (психолог)специализирани програми
12634-6001/ПсихологВисше / Психология (психолог)специализирана програма
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология-учител по БЕЛ)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
36221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Основно, Без образование
99329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование
25120-2001/ГотвачНачално, Средно, Основно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновноНачална компютърна грамотност
15312-3004/Образователен медиаторОсновноспециализирани програми
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
85162-1003/Камериер/камериерка, хотелОсновно, Средно
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно, Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
54224-3002/Администратор, хотелСредноАнглийски
24226-2003/РецепционистСредноРабота с компютър
15131-2004/СервитьорСредно
15142-2003/МаникюристСредно
25151-1002/ПиколоСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15312-3001/Помощник на учителяСредноработа с програмен продукт
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноINTERNET и електронна поща
15312-3004/Образователен медиаторСредноРабота с компютър
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноИНТЕРНЕТ, Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
15312-3004/Образователен медиаторСредноWORD, Excel, Internet
85329-1002/ВодолечителСредно
16113-1002/ГрадинарСредно
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно
18131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно
19510-0003/Пазач, невъоръжена охранаСредно
19622-0001/Общ работникСредно
19622-0001/Общ работникСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)АнглийскиБази данни
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
17549-1021/Сервизен техникСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
35419-2007/Спасител, басейнСредно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)
45169-3009/МасажистСредно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
25120-2003/Помощник-готвачСредно, Начално, Основно
28157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Професионален колеж
95322-1002/Личен асистентБез образование
19329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование
157318-1017/Работник, сортировачБез образование, Начално, Основно

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…