Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 16.09.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 16.09.2021 г.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика)WORD, Excel и интернет
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начален учител)Начална компютърна грамотност
12354-5004/Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (Музика)Компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по физика и химия)WORD, Excel и интернет
12635-6002/Социален работник в социална услугаВисше / Социални дейностиТекстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
36221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Основно, Без образование
109329-0002/НавивачНачално, Средно, Основно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
18172-2002/Машинен оператор, банцигОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
58141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделияОсновно, Средно
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно, Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
24321-2014/СклададжияОсновно, Средно, Начално, Без образование
18182-2004/ОгнярПрофесионална квалификация (удостоверение за правоспособност на парни и водогрейни котли), Средно
14211-1013/Касиер, гише в съобщениятаСредноНачална компютърна грамотност
15131-2004/СервитьорСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно
25223-2001/Продавач-консултантСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноWORD, Excel, Internet
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
18332-2010/Шофьор, товарен автомобилСредно
19622-0001/Общ работникСредно
19622-0001/Общ работникСредно
28182-2004/ОгнярСредно (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)
19312-0008/Работник, поддръжкаСредно / Електротехника и енергетика, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
22142-6022/Инженер, проектантСредно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезияAutoCad
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
109329-0002/НавивачСредно, Начално, Основно
18157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
95322-1002/Личен асистентБез образование
19329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.09.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Вижте още:

loading…