Актуално: 106 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 19.10.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6005/Социален работник, социално подпомаганеВисше  Word. Excel Internet Power Point
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер),Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
13313-3001/Счетоводител, оперативенВисше / ИкономикаКомпютърни умения
12422-5040/Младши експертВисше / Икономика (Финансово – счетоводна дейност.) Word,  Excel, Internet, Power Point
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по технология на храните)Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL), Интернет
12634-6003/Психолог, училищенВисше / ПсихологияКомпютърни умения
26221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално,Основно / Други неопределени специалности,Без образование
109329-0002/НавивачНачално,Средно / Други неопределени специалности,Основно
18172-2002/Машинен оператор, банцигОсновно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
24321-2014/СклададжияОсновно,Средно / Търговия на едро и дребно,Начално,Без образование
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
19622-0001/Общ работникСредно
14120-2001/СекретарСредно / Други неопределени специалности
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредно / Други неопределени специалностиКомпютърни умения
14211-1013/Касиер, гише в съобщениятаСредно / Други неопределени специалностиНачална компютърна грамотност
14321-2002/Експедитор, стоки и товариСредно / Други неопределени специалности
18182-2004/ОгнярСредно / Други неопределени специалности (правоспособност за огняр)
18182-2004/ОгнярСредно / Други неопределени специалности (Работа с газови котли)
109329-0002/НавивачСредно / Други неопределени специалности,Начално,Основно
27412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (Технически познания от училище)
11221-6008/Ръководител, отдел по продажбитеСредно / Маркетинг и рекламаКомпютърни умения
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр),Основно (правоспособност за огняр)
27223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/фрезист/Настройчик на ЦПУ машини),Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/Фрезист/Настройчик на ЦПУ машини)
23115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Технически познания от училище)
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
11324-5026/Ръководител, транспортСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Удостоверение за професионална компетентност),Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Удостоверение за професионална компетентност)Електронни таблици
53343-3007/ОрганизаторСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
28152-2017/Машинен оператор, тъкане на платовеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
22142-6022/Инженер, проектантСредно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезияAutoCad
12411-4005/Старши счетоводителСредно / Счетоводство и данъчно облаганеКомпютърни умения
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)
15221-3002/Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)Средно / Търговия на едро и дребноERP система, Офис пакет
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
15230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребноОфис пакет, ERP система
27549-2005/ЛаборантСредно / Химия,Висше / Химически науки
15131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
85322-1002/Личен асистентБез образование
85322-1002/Личен асистентБез образование

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…