Актуално: 109 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 16.03.2023 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше (Учител по философия, психология, социология)Работа с компютър
23115-3025/Техник-механик, железопътен транспортВисше / Електротехника, електроника и
автоматика
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)Компютърни умения
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински  фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
13312-5001/Кредитен специалист, банкаВисше / Икономика
14311-2004/Отчетник, счетоводствоВисше / ИкономикаАнглийскиКомпютърни умения
12411-6004/СчетоводителВисше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството )Счетоводна програма
12411-6003/Заместник главен счетоводителВисше / Икономика (Счетоводство и контрол)АнглийскиСчетоводен софтуер
12211-7005/Лекар, педиатрияВисше / Медицина (Педиатрия)MS Office
13212-5012/Медицински лаборантВисше / Обществено здраве (Медицински лаборант)
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Педагогика (логопед)
22341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)
12342-5003/Старши учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (ПУП, ПНУП)Excel, Word, интернет приложения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Магистър, Професионална квалификация учител. Технология на продуктите за обществено хранене, инженер технолог)Работа с компютър
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)Word, Excel, Internet
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по философия, психология, социология)Работа с компютър
13119-3044/ТехнологВисше / Химични технологии (Химия)
12264-5001/РехабилитаторПолувисше / Здравни грижи (Рехабилитатор), Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)Да работи с офис пакет MS Office
17233-2009/Механик, промишлено оборудванеПрофесионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
15312-3003/Помощник-възпитателСредно
11349-3010/Читалищен секретарСредно / Библиотечно-информационни науки и архивистика, Висше / Администрация и управлениеКомпютърни умения
13119-3015/Техник, складово обзавежданеСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
13113-3008/Техник, електродомакинска техникаСредно / Електротехника и енергетика
17411-2003/Електротехник, промишлено предприятиеСредно / Електротехника и енергетика
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредно / Икономически наукиКомпютърни умения
15321-1002/СанитарСредно / Комунално-санитарни услуги
19112-0003/Чистач, производствени помещенияСредно / Комунално-санитарни услуги
35162-1003/Камериер/камериерка, хотелСредно / Комунално-санитарни услуги (камериерка)
13123-3006/Техник поддръжка на сгради и машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургияMS Office
37233-2032/Шлосер-монтьорСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13119-3044/ТехнологСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (AUTO CAD), Висше / Машинно инженерство (AUTO CAD)AUTO CAD
67233-2009/Механик, промишлено оборудванеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (машинен техник)
27212-1001/ЗаварчикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваАнглийскиБази данни
17231-2001/АвтомонтьорСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17231-2001/АвтомонтьорСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваКомпютърни умения
18322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
12514-6001/Програмист, софтуерни приложенияСредно / Приложна информатика (Програмиране), Висше / Информатика и компютърни наукиБази данни
17522-1002/Дърводелец, мебелистСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
19312-0008/Работник, поддръжкаСредно / Строителство
27412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Транспортни  услуги (Техническо образование)
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребноКомпютърни умения
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
75223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
35223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
35230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребноКомпютърни умения
15243-0002/Продавач, разносна търговияСредно / Търговия на едро и дребно
25245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребноБази данни
15245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребноКомпютърни умения
25245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
19312-0008/Работник, поддръжкаСредно / Услуги за дома
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии
15131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
25131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
25131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
15132-2001/БарманСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
24224-3002/Администратор, хотелСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (администратор, хотел)Английски
35120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)
35131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)
29412-0003/Работник, кухняСредно / Хранителни технологии
29329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Начално, Основно
78189-2022/Машинен операторСредно, Основно
14313-3003/Специалист, труд и работна заплатаСредно, Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане, ВисшеРабота с компютър
19211-0006/Сезонен работник, земеделиетоОсновно
19321-0006/ОпаковачОсновно (по преценка на работодателя), Средно (по преценка на работодателя)
19329-0008/Работник, сглобяване на детайлиОсновно / Машиностроене, металообработване и металургия
19329-0009/Зареждач, промишлено производство (ръчно)Основно / Машиностроене, металообработване и металургия
68332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тонаОсновно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваРуски
17312-2016/Производител, струнни музикални инструментиОсновно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
17312-2016/Производител, струнни музикални инструментиОсновно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
18183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиванеОсновно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
19329-0020/Работник, консервна фабрикаОсновно / Хранителни технологии
19411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо храненеОсновно / Хранителни технологии
19412-0003/Работник, кухняОсновно / Хранителни технологии
15223-2001/Продавач-консултантОсновно, СредноРабота с касов апарат
17223-2041/ФрезистОсновно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
17224-1001/Байцвач, металОсновно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…