Актуално: 122 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 02.11.2023 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
22421-6016/Специалист, логистикаВисше / Администрация и управление (Логистика)АнглийскиMS Office
12131-6050/Биолог, микробиологияВисше / Биологически науки (Микробиология)Електронни таблици
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка, Медицински фелдшер)
12422-6046/Старши експертВисше / Икономика, Висше / Администрация и управление, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / ПравоMS Office
11321-6006/Заместник-ръководител, обособено производствоВисше / Машинно инженерство
21321-7005/Началник производствоВисше / Машинно инженерствоАнглийскиMS Office
23113-3018/Инспектор, качество (електрически продукти)Висше / Машинно инженерствоАнглийскиMS Office
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаАнглийскиРабота с компютър
12211-7005/Лекар, педиатрияВисше / Медицина (лекар педиатър)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (медицинска сестра)
22212-7052/Лекар, физикална и рехабилитационна медицинаВисше / Медицина (физикална и рехабилитационна медицина )АнглийскиРабота с компютър
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)Работа с компютър
12264-5001/РехабилитаторВисше / Обществено здраве (Рехабилитатор)
12359-6012/ПедагогВисше / Педагогика
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)АнглийскиWORD, EXCEL
12635-6022/Социален педагогВисше / Педагогика (Социална педагогика)WORD, EXCEL, POWER POINT
12266-6001/ЛогопедВисше / Педагогика (специална педагогика – логопед)
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Педагогика (Специална педагогика – логопедия)WORD, EXCEL, POWER POINT
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Технологии и предприемачество)Работа с компютър
12634-6001/ПсихологВисше / Психология
12634-6003/Психолог, училищенВисше / ПсихологияWORD, EXCEL, POWER POINT
13412-3006/Сътрудник, социални дейностиВисше / Социални дейности
12330-5006/Учител спортна подготовкаВисше / СпортРабота с компютър
12261-7001/Лекар по дентална медицинаВисше / Стоматология (стоматолог)
12655-6001/АктьорВисше / Театрално и филмово изкуство (Актьорско майсторство)
13119-3044/ТехнологВисше / Химически науки (Химическа специалност)
12113-6008/Химик, неорганична химияВисше / Химични технологии (Химик)Електронни таблици
14110-2005/Технически сътрудникСредноинтернет приложения, Excel, Word
15312-3004/Образователен медиаторСредноинтернет приложения, Excel, Word
25414-1007/ОхранителСредно
19329-0009/Зареждач, промишлено производство (ръчно)Средно
18182-2004/ОгнярСредно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр)
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги
23119-3042/Специалист, поддръжкаСредно / Машиностроене, металообработване и металургияАнглийскиMS Office
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27223-2020/Машинен оператор, металорежещи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2032/Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделияСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-3003/Настройчик, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27233-2032/Шлосер-монтьорСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
47212-1001/ЗаварчикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)
17222-3011/ШлосерСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно / Машиностроене, металообработване и металургия
17231-3008/АвтомеханикСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
13139-3006/Оператор, манипулаторСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
24212-3008/КрупиеСредно / Пътувания, туризъм и свободното време
14120-2006/Технически секретарСредно / Секретарски и административни офис дейностиКомпютърни умения
25414-1007/ОхранителСредно / Сигурност
12635-6007/Специалист, социални дейностиСредно / Социална работа с деца и младежи
15112-1001/КондукторСредно / Транспортни  услуги
15112-1001/КондукторСредно / Транспортни  услуги
19333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейностСредно / Транспортни  услуги
18344-2003/Водач, електрокарСредно / Транспортни  услуги (Удостоверение за управление на мотокар и електрокар)
34213-2001/Комисионер, заложна къщаСредно / Търговия на едро и дребноКомпютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
35230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
25245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
17132-1002/Бояджия, превозни средстваСредно / Химични продукти и  технологии (бояджия)
15120-2003/Помощник-готвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
35132-2001/БарманСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
15151-1004/Хост (хостеса)Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
25162-1001/Камериер/камериеркаСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
15120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)
35246-0002/Обслужващ на щанд, кафетерияСредно / Хранителни технологии
29333-0002/Носач-товарач, стокиОсновно
19622-0001/Общ работникОсновно
25321-1002/СанитарОсновно / Комунално-санитарни услуги
108211-3020/Оператор, производство на автомобилни компонентиОсновно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17318-1019/Апретурист, влакна/текстилОсновно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
68153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделияОсновно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
43412-3005/Сътрудник за социална работа със семействоОсновно / Социална работа и консултиранеТурски
27123-2004/ШпакловчикОсновно / Строителство, Средно / Строителство
29329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикатиОсновно / Транспортни  услуги, Начално / Транспортни  услуги, Средно / Транспортни  услуги
19622-0001/Общ работникОсновно, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
49215-1004/СекачБез образование

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: DBT-905@az.government.bg