Актуално: 126 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 19.09.2023 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
22421-6016/Специалист, логистикаВисше / Администрация и управление (Логистика)АнглийскиMS Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Биологически науки (и химия)Интернет и електронна поща
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка, Медицински фелдшер, Лекарски асистент)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / История и археологияИнтернет и електронна поща
21321-7005/Началник производствоВисше / Машинно инженерствоАнглийскиMS Office
23113-3018/Инспектор, качество (електрически продукти)Висше / Машинно инженерствоАнглийскиMS Office
12212-7003/Лекар, акушерство и гинекологияВисше / Медицина (акушерство и гинекология)работа с офис пакет
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / Медицина (невролог)работа с офис пакет
12212-7021/Лекар, неонатологияВисше / Медицина (неонатолог)работа с офис пакет
12211-7005/Лекар, педиатрияВисше / Медицина (педиатър)работа с офис пакет
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Педагогика (Логопедия)Интернет и ел. поща
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по английски език), Висше / Филология (Английска филология с педагогическа правоспособност)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по български език и литература)
12359-5028/Учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по екология и опазване на околната среда)
12359-5034/Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по плуване)
12359-5034/Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по шах)
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител, практическо обучение)WORD, EXCEL
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / СпортИнтернет и електронна поща
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Спорт (Учител по физическо възпитание и спорт)Интернет и електронна поща
13119-3044/ТехнологВисше / Химически науки (Химическа специалност)
13359-3022/Старши специалистСредноРабота с MS Office, електронна поща, информационни и други системи
15312-3004/Образователен медиаторСредно
25414-1007/ОхранителСредно
18131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно
19214-0014/Работник, овощарСредно
17412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика
47412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (квалификационна група за безопасност)
15321-1002/СанитарСредно / Комунално-санитарни услуги
15321-1002/СанитарСредно / Комунално-санитарни услуги
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги
23119-3042/Специалист, поддръжкаСредно / Машиностроене, металообработване и металургияАнглийскиMS Office
17222-3011/ШлосерСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27223-2020/Машинен оператор, металорежещи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17233-2022/Монтьор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27233-2032/Шлосер-монтьорСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
47212-1001/ЗаварчикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (стугаро-фрезист)
17231-3008/АвтомеханикСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
28113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
18152-2002/Секционен майсторСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
18152-2002/Секционен майсторСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
28152-2017/Машинен оператор, тъкане на платовеСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
18152-2005/ТъкачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Тъкачно производство)
48153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделияСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
24212-3008/КрупиеСредно / Пътувания, туризъм и свободното време
18341-2001/Водач, селскостопански машиниСредно / Растениевъдство и животновъдство
14120-2006/Технически секретарСредно / Секретарски и административни офис дейностиMS Office
14321-2014/СклададжияСредно / Секретарски и административни офис дейности
14321-2021/Началник, складСредно / Секретарски и административни офис дейности
25414-1007/ОхранителСредно / Сигурност
12635-6007/Специалист, социални дейностиСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
13343-3007/ОрганизаторСредно / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми
19333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейностСредно / Транспортни  услуги
18344-2003/Водач, електрокарСредно / Транспортни  услуги (Удостоверение за управление на мотокар и електрокар)
34213-2001/Комисионер, заложна къщаСредно / Търговия на едро и дребноКомпютърни умения
15212-0002/Продавач, закуски и напиткиСредно / Търговия на едро и дребно
35223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
35230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
25245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
17132-1002/Бояджия, превозни средстваСредно / Химични продукти и  технологии
27549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химически науки
35132-2001/БарманСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
35246-0002/Обслужващ на щанд, кафетерияСредно / Хранителни технологии
25120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Готвач)
108211-3020/Оператор, производство на автомобилни компонентиОсновно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
27123-2004/ШпакловчикОсновно / Строителство, Средно / Строителство
19622-0001/Общ работникОсновно / Транспортни  услуги
19622-0001/Общ работникОсновно, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
26210-1011/Резач, горски дървен материалНачално / Горско стопанство (Работа с бензинов трион)
39321-0006/ОпаковачНачално / Други неопределени специалности
19112-0003/Чистач, производствени помещенияНачално / Комунално-санитарни услуги
14321-2014/СклададжияНачално / Транспортни  услуги
29329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикатиНачално / Транспортни  услуги

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg