Актуално: 144 станаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 04.08.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12422-6041/Главен експертВисше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)специализирана програма
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)
12411-6004/СчетоводителВисше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)работа със счетоводна програма
12411-6010/Вътрешен одиторВисше / Икономика (Финанси, Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор)офис пакет
13359-3026/Главен специалистВисше / Комуникационна и компютърна техника (Магистър, бакалавър)Работа с компютър
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12622-5001/БиблиотекарВисше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт)
Интернет и електронна поща
12359-6001/Помощник-директор, административно-стопанската дейностВисше / Педагогика (Магистър, бакалавър – учител)Работа с компютър
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)
42341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)
12341-5003/Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (Специалности – НУП, ПНУП)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика на обучението по … (Педагогика)
12330-7010/Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по  история и цивилизация)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по български език и литература)Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по български език)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по информатика и информационни технологии и изобразително изкуство)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Word, Excel , Internet
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика – пиано)Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по Руски език)Руски
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по туризъм и хранителни технологии)Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по физика и астрономия)Компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по химия и биология)Компютърни умения
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология
12635-6003/Социален работникВисше / Социални дейности, Висше / Педагогика (Социална педагогика, Специална педагогика)Microsoft Office
22342-5003/Старши учител, детска градинаВисше / Теория и управление на образованието (Предучилищна педагогика)
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Философия (Учител/лектор по Философия)
12113-6001/ХимикВисше / Химически наукиКомпютърни умения
13119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консервиВисше / Хранителни технологииЕxcel, Word задължително
13343-3008/СпециалистВисше, Висше / Администрация и управлениеофис пакет
37212-1001/ЗаварчикПрофесионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
25312-3004/Образователен медиаторСредно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно
19622-0001/Общ работникСредно
59215-1004/СекачСредно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)
17411-2003/Електротехник, промишлено предприятиеСредно / Електротехника и енергетика
17412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (Електротехник – III разряд)
17119-2016/Работник, поддръжка на сградиСредно / Електротехника и енергетика (Предимство е документ за изкаран курс за машинист на котли)
18182-2004/ОгнярСредно / Комунално-санитарни услуги (Удостоверение за правоспособност за огняр на водогрейни котли)
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги, Основно / Комунално-санитарни услуги
27223-2035/Оператор, преса за металСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27233-2031/Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургиятаСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18189-2022/Машинен операторСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17231-1015/Работник, поправка на джанти и гумиСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
27312-2016/Производител, струнни музикални инструментиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
18219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материалиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
17532-2002/Крояч, текстилСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)
27533-1014/ШивачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)
14120-2006/Технически секретарСредно / Секретарски и административни офис дейности
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредно / Секретарски и административни офис дейностиСпециализирана програма
24321-2014/СклададжияСредно / Секретарски и административни офис дейности
15414-1002/Пазач, въоръжена охранаСредно / Сигурност
15311-1001/ДетегледачкаСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3001/Помощник на учителяСредно / Социална работа с деца и младежиINTERNET и електронна поща
15312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3004/Образователен медиаторСредно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Филология (Хуманитарни науки)
27111-2001/Строител, жилищаСредно / Строителство
13359-3022/Старши специалистСредно / Строителство (строителен техник)специализирана програма
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане
19333-0007/ТоварачСредно / Транспортни  услуги
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
25249-0001/Обслужващ, магазинСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно, Основно
17119-2016/Работник, поддръжка на сградиСредно / Услуги за дома
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
15120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Готвач)
39112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно, Без образование
79329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Начално, Без образование, Основно
308211-3020/Оператор, производство на автомобилни компонентиНачално, Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
19112-0004/Чистач/ ХигиенистОсновно
17212-1001/ЗаварчикОсновно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)
17533-1014/ШивачОсновно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
28219-2001/Монтажник, изделия от металОсновно / Строителство
27114-2003/КофражистОсновно / Строителство (кофражист), Начално

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…