Актуално: 76 останаха свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 08.02.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12622-5001/БиблиотекарВисше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)
Компютърни умения
13111-3009/Техник, химияВисше / Химически наукиЕлектронни таблици
12423-5011/Експерт, труд и работна заплатаПрофесионален колеж / Икономически науки, Висше / ИкономикаКомпютърни умения
14321-3023/Домакин, складПрофесионален колеж, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше
28322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
19622-0001/Общ работникСредно
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Администрация и управление
17412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (трета група по електробезопасност)
57211-1001/ЛеярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
57214-2007/Монтажник, метални конструкцииСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
37223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургияMS Office приложения
37223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управлениеСредно / Машиностроене, металообработване и металургияMS Office приложения
37233-2032/Шлосер-монтьорСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27212-1001/ЗаварчикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за заварчик)
38343-2002/Кранист (подвижен)Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за управление на електрически мостови кран)
57211-2057/ФормовчикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно
38344-2004/Водач, мотокарСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспособност за управление на мотокар/газокар)
17231-3008/АвтомеханикСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионални познания по устройство на автомобила.), Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Професионални познания по устройство на автомобила.)АнглийскиИнтернет и електронна поща
27312-2016/Производител, струнни музикални инструментиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
12635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
15311-1001/ДетегледачкаСредно / Социална работа с деца и младежи
27112-2008/ЗидаромазачСредно / Строителство, Основно
27123-2004/ШпакловчикСредно / Строителство, Основно
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
15245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
35223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно, Основно, Начално, Висше
24224-3002/Администратор, хотелСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингРабота с компютър
14224-2001/Рецепционист, хотелСредно, Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)Базови умения за работа с компютър
38141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделияОсновно, Средно / Други неопределени специалности
27111-2001/Строител, жилищаОсновно, Средно / Строителство
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Висше
46221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Без образование
39321-0006/ОпаковачНачално, Основно, Средно, Висше

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…