Актуално: 77 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 24.01.2023 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше (Учител по философия, психология, социология )Работа с компютър
23115-3025/Техник-механик, железопътен транспортВисше / Електротехника, електроника и
автоматика
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински  фелдшер)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, фелдшер)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Медицински фелдшер, Лекарски асистент)MS Office, принтер, скенер
12211-7001/ЛекарВисше / Медицина (Общ профил,ортопед,рехабилитационна и физикална медицина)
12211-7005/Лекар, педиатрияВисше / Медицина (Педиатрия)MS Office
12422-5040/Младши експертВисше / Общо инженерство (Инженерни науки), Висше / ИкономикаMS Office
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Магистър, Професионална квалификация учител. Технология на продуктите за обществено хранене, инженер технолог)Работа с компютър
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (по изобразително изкуство)MS Office
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Професионална квалификация “учител”, английски език, английска филология)Работа с компютър
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)Word, Excel, Internet
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика)Компютърни умения
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по философия, психология, социология)Работа с компютър
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (физика)работа с MS Office
12422-7099/Юрисконсулт, държавен служителВисше / Право (Юридическа правоспособност)MS Office
15223-2001/Продавач-консултантСредно
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредно (ЗАТС)Работа с Word и Internet
15312-3001/Помощник на учителяСредно (помощник на учителя)Работа с Word и Internet
13119-3015/Техник, складово обзавежданеСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
13113-3008/Техник, електродомакинска техникаСредно / Електротехника и енергетика
19112-0003/Чистач, производствени помещенияСредно / Комунално-санитарни услуги
25162-1003/Камериер/камериерка, хотелСредно / Комунално-санитарни услуги
25162-1003/Камериер/камериерка, хотелСредно / Комунално-санитарни услуги
29112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управлениеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделияСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18219-2011/Монтажник, текстилни изделияСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17549-1021/Сервизен техникСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17231-2001/АвтомонтьорСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваКомпютърни умения
15312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
12635-6007/Специалист, социални дейностиСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3001/Помощник на учителяСредно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Педагогика (Всички области на висшето образование)MS Office
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Терапия и рехабилитацияРабота с готови програмни продукти
75112-1001/КондукторСредно / Транспортни  услуги
27412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Транспортни  услуги (Техническо образование)
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребноКомпютърни умения
35245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
45223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
55223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
19312-0008/Работник, поддръжкаСредно / Услуги за дома
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии
15131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
15131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)
19622-0001/Общ работникОсновно
15414-1007/ОхранителОсновно
15321-1002/СанитарОсновно / Комунално-санитарни услуги
19329-0009/Зареждач, промишлено производство (ръчно)Основно / Транспортни  услуги
36221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Без образование
19112-0004/Чистач/ ХигиенистБез образование, Начално, Основно / Комунално-санитарни услуги

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…