Актуално: 77 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 04.10.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12411-6012/Финансов контрольорВисше / Икономика (Магистър Счетоводство и контрол)Microsoft Office
12211-7001/ЛекарВисше / МедицинаРабота с програмен продукт
12622-5001/БиблиотекарВисше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт)
Интернет и електронна поща
12359-6002/Помощник-директор, учебната дейностВисше / ПедагогикаОфис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието
12359-6012/ПедагогВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)WORD, EXCEL
12354-5004/Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (учител музика)работа с Offis пакет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Физика)Компютърни умения
13119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консервиВисше / Хранителни технологииАнглийскиWord, Excel-задължително
19622-0001/Общ работникСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно
14120-2006/Технически секретарСредно / Администрация и управлениеКомпютърни умения
39215-1004/СекачСредно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)
27411-2003/Електротехник, промишлено предприятиеСредно / Електротехника и енергетика (Електротехник, електромонтьор)
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги
18113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
37211-1001/ЛеярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургиятаСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация  – огняр)
28322-2007/Шофьор, куриерСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваКомпютърни умения
68332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тонаСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ОсновноАнглийскиработа с готов програмен продукт
18219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материалиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
28143-2002/Машинен оператор, изделия от хартияСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
17532-2002/Крояч, текстилСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)
27533-1014/ШивачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)
15312-3004/Образователен медиаторСредно / Социална работа с деца и младежи
15211-1001/Продавач, павилионСредно / Търговия на едро и дребно
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
31420-3004/Управител, магазинСредно / Търговия на едро и дребно
11420-3004/Управител, магазинСредно / Търговия на едро и дребно
45223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
45230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
25131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
25120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
15120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)
17512-1021/Работник, сладкарско производствоСредно / Хранителни технологии
39112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно, Без образование
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно
18183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиванеОсновно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално
15223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно
99329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование, Основно, Начално

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg


loading…