Актуално: 78 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 06.12.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински  фелдшер)
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Здравни грижи (Рехабилитатор или Кинези терапевт)Word, Excel, Internet
12141-6001/Инженер, производствоВисше / Машинно инженерство, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика, Висше / Общо инженерство (Индустриално инженерство)
АнглийскиMicrosoft Office Word, Excel, PowerPoint
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (медицинска сестра)
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП с английски език)АнглийскиWord, Excel.Internet
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика (Проф. квалификация учител. Технология на продуктите за обществено хранене, инженер – технолог)Работа с компютър
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (Учител по  философия.)Работа с компютър
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (Учител по философия, психология, социология)Работа с компютър
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии)
12634-6001/ПсихологВисше / Психология
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Английски език)АнглийскиWord, Excel, Internet, работа с електронни платформи и онлайн
14110-2005/Технически сътрудникСредно
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредноРабота с компютър
15223-2001/Продавач-консултантСредно
25162-1003/Камериер/камериерка, хотелСредно / Комунално-санитарни услуги
25162-1003/Камериер/камериерка, хотелСредно / Комунално-санитарни услуги
29112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги
27223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделияСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
37223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управлениеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17549-1021/Сервизен техникСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18219-2011/Монтажник, текстилни изделияСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация  – огняр)
17231-3009/Диагностик, моторно превозно средствоСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваАнглийскиMicrosoft Office
78331-2002/Шофьор, автобусСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17231-2001/АвтомонтьорСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор на транспортна техника)
14321-2007/Контрольор, запасиСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
12635-6007/Специалист, социални дейностиСредно / Социална работа с деца и младежи
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическа специалност)Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/, база данни, електронна поща, обработка на информация
75112-1001/КондукторСредно / Транспортни  услуги
14321-2014/СклададжияСредно / Търговия на едро и дребно
55223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
45223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
35245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
14213-2001/Комисионер, заложна къщаСредно / Финанси, банково и застрахователно делоКомпютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Висше
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно
15414-1007/ОхранителОсновно
18182-2004/ОгнярОсновно / Електротехника и енергетика (Правоспособност за огняр)
15321-1002/СанитарОсновно / Комунално-санитарни услуги
19312-0008/Работник, поддръжкаОсновно, Средно
14321-2014/СклададжияНачално / Други неопределени специалности (складово стопанство)
29329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикатиНачално / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
26221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Без образование

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…