Актуално: 86 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 25.01.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра, медицински фелдшер, лекарски асистент)MS OFFICE Word,  Excel, Internet, Outlook
11344-3004/Управител, специализирана институцияВисше / Здравни грижи, Висше / Педагогика, Висше / Социални дейности, Висше / Психология, Висше / Администрация и управление (управление на човешките ресурси), Висше / Икономика, Висше / Администрация и управление (здравен мениджмънт)работа с офис пакет, вкл. Outlook, работа с офис техника – принтер, скенер
12522-6001/Системен администраторВисше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
12622-5001/БиблиотекарВисше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)
Компютърни умения
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)Excel, Word, интернет приложения
14110-2005/Технически сътрудникСредноMS OFFICE Word,  Excel
28322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
19622-0001/Общ работникСредно
17322-2014/ПечатарСредно / Други неопределени специалности
17412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (трета група по електробезопасност)
15245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Машиностроене, металообработване и металургияКомпютърни умения
57214-2007/Монтажник, метални конструкцииСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27223-2020/Машинен оператор, металорежещи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18344-2004/Водач, мотокарСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспособност за водач на мотокар и електрокар – втора група, универсални)
17231-3008/АвтомеханикСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионални познания по устройство на автомобила.), Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Професионални познания по устройство на автомобила.)АнглийскиИнтернет и електронна поща
27312-2016/Производител, струнни музикални инструментиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
45414-1007/ОхранителСредно / Сигурност
12635-6003/Социален работникСредно / Социална работа и консултиранеИнтернет и електронна поща
13343-3006/КоординаторСредно / Социална работа и консултиранеMS OFFICE Word,  Excel, Internet, Outlook
12635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
15311-1001/ДетегледачкаСредно / Социална работа с деца и младежи
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребноWord, Excel, Internet
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
15245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
24321-2014/СклададжияСредно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)
24224-3002/Администратор, хотелСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингРабота с компютър
14224-2001/Рецепционист, хотелСредно, Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)Базови умения за работа с компютър
38141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделияОсновно, Средно / Други неопределени специалности
57123-2004/ШпакловчикОсновно / Строителство, Средно / Строителство
57131-1001/Бояджия, сградиОсновно / Строителство, Средно / Строителство
95322-1002/Личен асистентОсновно / Социална работа и консултиране
14412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)Основно
49329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Основно
46221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Без образование
45322-1002/Личен асистентНачално / Услуги за дома

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…