Актуално: 86 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 15.11.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
12211-7001/ЛекарВисше / МедицинаРабота с програмен продукт
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (медицинска сестра)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогка)
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика (предмет, изучаван в прогимназиален етап)WORD, EXCEL
12359-6012/ПедагогВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика (Проф. квалификация учител. Технология на продуктите за обществено хранене, инженер – технолог)Работа с компютър
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (Учител по  философия.)Работа с компютър
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (Учител по философия, психология, социология)Работа с компютър
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии)
12634-6001/ПсихологВисше / Психология
13119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консервиВисше / Хранителни технологииАнглийскиWord, Excel – задължително
14110-2005/Технически сътрудникСредно
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредноРабота с компютър
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредноРабота с компютър
15223-2001/Продавач-консултантСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно
28189-2022/Машинен операторСредно
19329-0009/Зареждач, промишлено производство (ръчно)Средно
19622-0001/Общ работникСредно
14110-2001/Завеждащ, административна службаСредно / Администрация и управлениеInternet и електронна поща
18182-2004/ОгнярСредно / Други неопределени специалности (правоспособност за огняр)
29112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги
47223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17549-1021/Сервизен техникСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18219-2011/Монтажник, текстилни изделияСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация  – огняр)
17231-3009/Диагностик, моторно превозно средствоСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваАнглийскиMicrosoft Office
18322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
78331-2002/Шофьор, автобусСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17231-2001/АвтомонтьорСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор на транспортна техника)
68332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тонаСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ОсновноАнглийскиработа с готов програмен продукт
12635-6007/Специалист, социални дейностиСредно / Социална работа с деца и младежи
12635-6007/Специалист, социални дейностиСредно / Социална работа с деца и младежи
75112-1001/КондукторСредно / Транспортни  услуги
14321-2014/СклададжияСредно / Търговия на едро и дребно
15211-1001/Продавач, павилионСредно / Търговия на едро и дребно
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
35230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
14213-2001/Комисионер, заложна къщаСредно / Финанси, банково и застрахователно делоКомпютърни умения
12622-5001/БиблиотекарСредно / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Хуманитарни науки и професионална квалификация “Библиотекар”), Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт), Висше / Философия (Хуманитарни науки и професионална квалификация “Библиотекар”), Висше / История и археология (Хуманитарни науки и професионална квалификация “Библиотекар”)
Компютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Висше
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15414-1007/ОхранителОсновно
15321-1002/СанитарОсновно / Комунално-санитарни услуги
14321-2014/СклададжияНачално / Други неопределени специалности (складово стопанство)
18183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиванеНачално / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
29329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикатиНачално / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
16221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Без образование
89329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование, Основно, Начално

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…