Актуално: 87 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 25.10.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
12411-6012/Финансов контрольорВисше / Икономика (Магистър Счетоводство и контрол)Microsoft Office
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Машинно инженерство (селско стопанска техника)специализирани програми
12211-7001/ЛекарВисше / МедицинаРабота с програмен продукт
12342-5003/Старши учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)Английски
12359-6012/ПедагогВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
12359-6012/ПедагогВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика)WORD, EXCEL
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Текстообработка   /MS Word/
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Педагогика (Учител теоретично обучение)Microsoft Office
12634-6001/ПсихологВисше / Психология
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияработа с Offis пакет,  Outlook, Internet, офис техника-принтер, скенер
12113-6001/ХимикВисше / Химически наукиКомпютърни умения
13119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консервиВисше / Хранителни технологииАнглийскиWord, Excel-задължително
25223-2001/Продавач-консултантСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно
28189-2022/Машинен операторСредно
19622-0001/Общ работникСредно
39215-1004/СекачСредно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно / Електротехника и енергетика
17411-2003/Електротехник, промишлено предприятиеСредно / Електротехника и енергетика (Електротехник, електромонтьор)
18182-2004/ОгнярСредно / Електротехника и енергетика (Правоспособност за огняр)
14226-2002/Рецепционист, приемна на лекарСредно / Здравеопазване -комбинирани програмиКомпютърни умения
13323-3005/Специалист, доставкиСредно / Машиностроене, металообработване и металургияКомпютърни умения
17222-3011/ШлосерСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
57223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургиятаСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация  – огняр)
17231-3009/Диагностик, моторно превозно средствоСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваАнглийскиMicrosoft Office
28322-2007/Шофьор, куриерСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средстваКомпютърни умения
78331-2002/Шофьор, автобусСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17231-2001/АвтомонтьорСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор на транспортна техника)
68332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тонаСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ОсновноАнглийскиработа с готов програмен продукт
28143-2002/Машинен оператор, изделия от хартияСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
17532-2002/Крояч, текстилСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)
27533-1014/ШивачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)
15312-3004/Образователен медиаторСредно / Социална работа с деца и младежи
15211-1001/Продавач, павилионСредно / Търговия на едро и дребно
45223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
45230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
14213-2001/Комисионер, заложна къщаСредно / Финанси, банково и застрахователно делоКомпютърни умения
15120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)
12622-5001/БиблиотекарСредно / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Хуманитарни науки и професионална квалификация “Библиотекар”), Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт), Висше / Философия (Хуманитарни науки и професионална квалификация “Библиотекар”), Висше / История и археология (Хуманитарни науки и професионална квалификация “Библиотекар”)
Компютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно
16221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Без образование
99329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование, Основно, Начално

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…