Актуално: Броят на обявените работни места в Казанлък и региона е над 260!

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 22.07.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12635-6003/Социален работникВисшекомпютърни умения
14110-2001/Завеждащ, административна службаВисше (професионален бакалавър)
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителство и архитектура)
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия),Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра – детски профил),Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
82221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра),Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12411-6002/Главен счетоводителВисше / Икономика (Магистър по икономика)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Информатика и компютърни науки,Висше / Математика,Висше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / Медицина
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12211-7005/Лекар, педиатрияВисше / МедицинаMS OFFICE
82264-6004/КинезитерапевтВисше / Медицина (кинезитерапевт)
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Педагогика (Логопедия)
32341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика)Текстообработване, ел. таблици, ел. поща
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (НУП)специализирани програми
12342-5011/Старши учител, подготвителна групаВисше / Педагогика (ПП или ПНУП)
22330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика (предмет, изучаван в прогимназиален етап)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Биология и химия),Висше / Биологически науки (Учител по биология и химия)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература),Висше / Филология (Българска филология с педагогическа правоспособност)Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по история),Висше / История и археология (Учител по история)
12120-6003/МатематикВисше / Педагогика на обучението по … (учител по математика и ИТ),Висше / Математика (учител по математика и ИТ),Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика),Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по туризъм и хранителни технологии)Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по физика)компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по химия и биология)компютърни умения
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (физическо възпитание и спорт),Висше / Спорт (Учител по физическо възпитание и спорт)
12634-6001/ПсихологВисше / Психологияспециализирани програми
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология (Психолог)Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии
13435-3019/Монтажист, кино, видео, телевизияВисше / Театрално и филмово изкуствоАнглийскиСпециализирани програми
14224-3002/Администратор, хотелВисше / ТуризъмАнглийскикомпютърни умения
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Физически науки
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Английска филология)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Българска филология),Висше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)Word, Excel, ел. поща
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (учител по български език и литература),Висше / Педагогика (учител по български език и литература),Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)специализирани програми
12113-6001/ХимикВисше / Химически науки (Неорганична химия)Английскикомпютърни умения
109329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално
209329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално,Професионален колеж,Средно,Основно,Без образование
25120-2001/ГотвачНачално,Средно,Основно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
25120-2003/Помощник-готвачОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
27512-2005/Майстор, производство на тестени изделияОсновно (Производство на тестени изделия),Начално (Производство на тестени изделия),Средно (Производство на тестени изделия)
39321-0006/ОпаковачОсновно,Начално,Средно,Висше
29312-0008/Работник, поддръжкаОсновно,Средно
105162-1003/Камериер/камериерка, хотелОсновно,Средно
35223-2001/Продавач-консултантОсновно,Средно,Висше,Полувисше
18182-2004/ОгнярПрофесионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане),Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)
19622-0001/Общ работникСредно
38143-2002/Машинен оператор, изделия от хартияСредно
15223-2001/Продавач-консултантСредно
15131-2004/СервитьорСредно
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно
15131-2004/СервитьорСредно
28113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудванеСредно
15131-2004/СервитьорСредно
15120-2001/ГотвачСредно
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредноРабота с готови програмни продукти
37223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно
17522-2011/Крояч, дървени моделиСредно
15120-2004/Помощник-сладкарСредно
19622-0001/Общ работникСредно
58157-2002/Машинен оператор, пералня/перачницаСредно
15312-3001/Помощник на учителяСредноработа с програмен продукт
15142-2003/МаникюристСредно
34226-2003/РецепционистСредноРабота с компютър
85329-1002/ВодолечителСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
35132-2001/БарманСредно
29510-0003/Пазач, невъоръжена охранаСредно
109412-0003/Работник, кухняСредно
25151-1002/ПиколоСредно
17411-2004/Електротехник, поддръжка на сградиСредно
105131-2004/СервитьорСредно
54224-3002/Администратор, хотелСредноАнглийски
16113-1002/ГрадинарСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
45120-2003/Помощник-готвачСредно
14412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)Средно
15223-2001/Продавач-консултантСредно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)АнглийскиБази данни
18331-2002/Шофьор, автобусСредно (категория Д)
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения),Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
28344-2004/Водач, мотокарСредно (Свидетелство за правоспособност на мотокар/електрокар)
35419-2007/Спасител, басейнСредно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)
45169-3009/МасажистСредно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист),Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
38172-2002/Машинен оператор, банцигСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
22635-6010/Специалист в социална услугаСредно / Социална работа с деца и младежи
12411-4005/Старши счетоводителСредно / Финанси, банково и застрахователно дело (Финансово- счетоводна дейност)Добри умения за работа с компютър.
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
25120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)
25120-2003/Помощник-готвачСредно,Начално,Основно
38157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно,Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно,Основно,Висше,Полувисше
155322-1002/Личен асистентБез образование
157318-1017/Работник, сортировачБез образование,Начално,Основно

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…