Актуално: Само 106 останаха свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 05.10.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12211-7004/Лекар,  вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар,  нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар,  нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар,  специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар,  специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар,  специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар,  специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12330-5007/Старши учител,  общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика (Учител, треньор по вид спорт волийбол, или лека атлетика)
26221-1005/Работник,  ферма (рибовъд)Начално, Основно / Други неопределени специалности, Без образование
109329-0002/НавивачНачално, Средно / Други неопределени специалности, Основно
25321-1002/СанитарОсновно
18172-2002/Машинен оператор,  банцигОсновно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
29312-0008/Работник,  поддръжкаОсновно, Средно
58141-2006/Машинен оператор,  вулканизиране на каучукови изделияОсновно, Средно / Други неопределени специалности
24321-2014/СклададжияОсновно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Без образование
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
14224-3002/Администратор,  хотелСредноАнглийски
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15329-1002/ВодолечителСредно
17411-2004/Електротехник,  поддръжка на сградиСредно
18212-2005/Монтажник,  кабелиСредно
28322-2006/Шофьор,  лекотоварен автомобилСредно
19622-0001/Общ работникСредно
14211-1013/Касиер,  гише в съобщениятаСредно / Други неопределени специалностиНачална компютърна грамотност
18182-2004/ОгнярСредно / Други неопределени специалности (правоспособност за огняр)
28160-2039/Машинен оператор,  производство на плодови/зеленчукови соковеСредно / Други неопределени специалности (Технически умения)
109329-0002/НавивачСредно / Други неопределени специалности, Начално, Основно
27514-1003/Работник,  консервиране на плодови/зеленчукови соковеСредно / Други неопределени специалности, Основно
11221-6008/Ръководител,  отдел по продажбитеСредно / Маркетинг и рекламаКомпютърни умения
17223-2019/Машинен оператор,  металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор,  рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28182-2004/ОгнярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)
13115-3004/Техник,  механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
11324-5026/Ръководител,  транспортСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Удостоверение за професионална компетентност), Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Удостоверение за професионална компетентност)Електронни таблици
53343-3007/ОрганизаторСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
22142-6022/Инженер, проектантСредно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезияAutoCad
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
23434-2001/Главен готвачСредно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)
18157-2001/Машинен оператор, гладене в пералняСредно, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
85322-1002/Личен асистентБез образование

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…