Актуално: Само111 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 14.09.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление “Горско стопанство”)специализирани програми
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика)WORD, Excel и интернет
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начален учител)Начална компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по физика и химия)WORD, Excel и интернет
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител, старши учител по география и икономика.)Microsoft  Word. Microsoft Excel, Internet Power Point
12635-6002/Социален работник в социална услугаВисше / Социални дейностиТекстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
36221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Основно, Без образование
89329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование
109329-0002/НавивачНачално, Средно, Основно
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
18172-2002/Машинен оператор, банцигОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
18331-2002/Шофьор, автобусПрофесионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор на автобус), Средно (шофьор на автобус), Основно (шофьор на автобус)
14211-1013/Касиер, гише в съобщениятаСредноНачална компютърна грамотност
15131-2004/СервитьорСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноWORD, Excel, Internet
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
19622-0001/Общ работникСредно
19622-0001/Общ работникСредно
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
22142-6022/Инженер, проектантСредно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезияAutoCAD
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии
109329-0002/НавивачСредно, Начално, Основно
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Професионален колеж
95322-1002/Личен асистентБез образование
19329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…