Актуално: Значително е намалял броят на свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 09.09.2021 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12352-5002/Учител, ресурсенВисше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)Начална компютърна грамотност
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Биологически науки (Биология и химия)Интернет и електронна поща
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление “Горско стопанство”)специализирани програми
22222-6001/АкушеркаВисше / Здравни грижи (акушерка)MS OFFICE
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопед), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирани програми
12266-6001/ЛогопедВисше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)специализирана програма
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
52221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)MS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)специализирани програми
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика)WORD, Excel и интернет
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)INTERNET и електронна поща
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)специализирани програми
12211-7004/Лекар, вътрешни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7020/Лекар, нервни болестиВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7022/Лекар, нефрологияВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаMS OFFICE
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12359-6011/Педагогически съветникВисше / Педагогика (Магистър педагог, учител)Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
12341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV класВисше / Педагогика (Начална училищна педагогика, допълнителна квалификация – психология)
12342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (Предучилищна педагогика, логопедия, специално педагогика, психология)Компютърни умения
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика, логопедия)WORD, EXCEL
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (английски език)
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Педагогика на обучението по … (английски език), Висше / Филология (Английска филология)Английски
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (изобразително изкуство)WORD, EXCEL, INTERNET
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Математика и информатика)
12330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Музикална педагогика)WORD, EXCEL, INTERNET
12341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика на обучението по … (НУП-специализация ФВС)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по история и география), Висше / История и археология (учител по истрория  и география), Висше / Науки за земята (учител по история и география)специализирани програми
12330-5006/Учител спортна подготовкаВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по ФВС)
12359-5052/Треньор по вид спорт, в институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по ФВС)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по физика и химия)WORD, Excel и интернет
12634-6001/ПсихологВисше / Психология (психолог)специализирана програма
12635-6002/Социален работник в социална услугаВисше / Социални дейностиТекстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
12353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интересиВисше / Филология (английска филология), Висше / Педагогика на обучението по … (английски език)Английски
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Филология (Българска филология)Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология-учител по БЕЛ)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
36221-1005/Работник, ферма (рибовъд)Начално, Основно, Без образование
99329-0020/Работник, консервна фабрикаНачално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование
25223-2001/Продавач-консултантОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновноНачална компютърна грамотност
15312-3004/Образователен медиаторОсновноспециализирани програми
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
15312-3004/Образователен медиаторОсновно
27318-1024/ПредачОсновно
39321-0006/ОпаковачОсновно, Начално, Средно, Висше
35223-2001/Продавач-консултантОсновно, Средно, Висше, Полувисше
18331-2002/Шофьор, автобусПрофесионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор на автобус), Средно (шофьор на автобус), Основно (шофьор на автобус)
14211-1013/Касиер, гише в съобщениятаСредноНачална компютърна грамотност
15131-2004/СервитьорСредно
25163-1004/ОбредникСредноКомпютърни умения
15223-2001/Продавач-консултантСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноINTERNET и електронна поща
15312-3004/Образователен медиаторСредноРабота с компютър
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредноИНТЕРНЕТ, Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)
15312-3004/Образователен медиаторСредноWORD, Excel, Internet
17233-2027/Монтьор, текстилно оборудванеСредно
17318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстилСредно
18212-2005/Монтажник, кабелиСредно
38322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобилСредно
19622-0001/Общ работникСредно
17233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудванеСредно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)
17549-1021/Сервизен техникСредно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17223-1015/СтругарСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2019/Машинен оператор, металообработващи машиниСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17223-2041/ФрезистСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28181-1020/Машинен оператор, рязане на стъклоСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
13115-3004/Техник, механикСредно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
12411-6004/СчетоводителСредно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител)работа с компютър
13313-3001/Счетоводител, оперативенСредно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
17549-2005/ЛаборантСредно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии
35223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно, Висше, Полувисше
19329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Професионален колеж
95322-1002/Личен асистентБез образование
19329-0020/Работник, консервна фабрикаБез образование
157318-1017/Работник, сортировачБез образование, Начално, Основно

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…