Антикорупционният фонд проведе среща с гражданското общество на Казанлък

В Изложбена зала „Иван Милев“ се проведе дискусия по проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“. Събитието бе организирано от фондация „Антикорупционен фонд“. Проектът бе представен от директора на фондацията и член на Съвета Бойко Станкушев и правните експерти София Желева и Лора Георгиева – Матеева.

Високите нива на корупция са един от най-големите проблеми в България. Според индекса на възприятие на корупцията на международната организация “Прозрачност без граници”, през 2019г. страната ни е на последно място от държавите-членки на Европейския съюз (74-то място от 180 страни по света). Съмненията за корупция засягат както лица по най-високите етажи на властта, така и местната администрация, а корупцията на местно ниво е най-видима за гражданите.

Проектът ангажира местните власти в 10 населени места в страната, за приемане и прилагане в работата им Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, който въвежда в България принципите на доброто управление. Проектът има за цел мобилизация на гражданските общности в тези населени места да осъществяват независим мониторинг за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси на местно ниво.

Проектът „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП чрез безвъзмездно финансиране. Основната цел на проекта е да подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт, като по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност

Настоящият проект включва изготвяне на Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, въвеждащ принципите на доброто управление, утвърдени в международната практика, както и Наръчник за приложение на Стандарта. Дейностите се извършват в партньорство между Scanteam, Норвегия и Антикорупционен фонд (АКФ), България.

„Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната и във високите етажи на властта. Корупцията подкопава държавата. Злоупотребата с власт и влияние и пренебрегването на дългосрочните цели на обществото са белег за безперспективно икономическо развитие и заплаха от клептокрация. Екипът на „Антикорупционен фонд“ следи за проявите на корупция, неефективността на контролните органи и мълчанието на институциите в България.


 

loading…