БАН очаква стагфлация у нас още тази година

Стагфлация се получава от „стагнация“ + „инфлация“ и е термин от макроикономиката, с който се означава състояние на икономиката, характеризиращо се със застой или нисък темп на икономически ръст, ръст на инфлацията и увеличаване на безработицата.

Не само високата инфлация, но и неблагоприятните перспективи пред развитието на бюджетните показатели на страната силно ще затруднят присъединяването на България към еврозоната през 2024 година – това се посочва в Годишния доклад за икономическото развитие и политики в страната на Института за икономически изследвания на БАН.

При задълбочаване на военния конфликт в Украйна стагфлацията е напълно възможен сценарий за българската икономика през 2022 г., тъй като по-високите цени на енергийните ресурси едновременно оскъпяват и правят неконкурентно производството при свиване на външните пазари, пише в доклада.

Очакванията на бизнеса също са в посока на понижаване на икономическия растеж, влошаване на бизнес средата при по-ниски реални фирмени приходи и растящи разходи.

Неблагоприятната тенденция, според учените, се отнася и за конвергенцията към еврозоната като през миналата година България изостава от средните темпове на растеж на БВП на глава от населението за ЕС. Съпоставката с Румъния показва, че 15 г. след присъединяването ни към ЕС БВП на човек у нас изостава с 40 на сто спрямо румънския, което ни оставя трайно на последно място сред останалите държави членки.
Източник: Pariteni.bg 

loading…