БЧК подновява курсовете по първа помощ за кандидат-шофьори

От 12.04.2021 г., Българският червен кръст възстанови курсовете по оказване на първа долекарска помощ, за да могат кандидатите за шофьорска книжка да  получат нужния документ.

Курсовете бяха прекъснати от 1 април заради ограничителните противоепидемични мерки.

Заместник -генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска обясни пред БНР:

„Спазвайки всички противоепидемични изисквания за обучение по отношение на отстоянието, дезинфекцията, маските, ръкавиците и т.н., всичко това ще се спазва стриктно, за да може БЧК да предостави тази услуга на всички желаещи, когато това налага тяхното успешно преминаване да няма затруднение и съответно да си получат възможността да си получат шофьорските книжки“.
От БЧК съобщиха, че при явяване на практически изпит кандидатите, обучавали се онлайн, ще попълват тест, който да удостовери, че имат нужните знания.

На сайта на БЧК има платформа, чрез която младите шофьори могат да се подготвят дистанционно по теоретичната част на изпита.

loading…