Бюджет 2022: До 200 лв. ваучерите за храна и какво ще може да се плаща с тях

От тази година ваучерите за храна, който работодателят дава на служителите си, вече могат да бъдат до 200 лева на месец, а не 80 лева както досега, предвижда бюджетът за тази година, който е внесен за гласуване в Народното събрание.
Обещано беше с тях да могат да се плащат и комунални сметки. Според документа, внесен в парламента обаче става ясно, че „Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58 могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода“. Така на практика с тях няма да може да се плати сметката за парно например.

За да се ползват ваучерите за плащане на сметки за ток и вода, операторите трябва да сключат договори с доставчици, които са лица, осъществяващи дейност по предоставяне на електрическа енергия и вода за битови нужди, пише още в документа.
Освен това е нужно да предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обекти, които приемат ваучерите за плащане.

Квотата им с бюджета за тази година се увеличава на 1 млрд. лв., а през 2021-а бе 390 млн. лв. и бе изчерпана още през ноември, разясняват от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

До приемането на бюджета фирмите могат да дават месечни ваучери на стойност 80 лева, като за януари и февруари те ще бъдат дадени накуп.

Източник: Pariteni.bg

loading…