Четвъртокласници от ОУ „Георги Кирков“ създадоха проекти на Слънчевата система

В последните дни на първия учебен срок, учениците от Четвърти „в“ клас на ОУ „Георги Кирков“ с класен ръководител Григор Бошнаков създадоха уникални проекти на Слънчевата система. Голяма част от четвъртокласниците приложиха практически усвоените знания до момента за планетите и необятния Космос, получени в часовете по Човекът и природата, след като приключиха изучаването на раздела „Нашата планета Земя“. Учениците споделиха своите познания и се запознаха с още любопитни факти свързани със Слънчевата система, причудливите планети и далечните галактики.
С огромно желание, старание и въображение, учениците със своите сръчни ръце изработиха чудесни макети и табла, като използваха различни техники. С подготовката и презентирането им пред съучениците си, те вложиха изключително старание, творчество и красота.

loading…