ДГ „Пчелица“ обмени добри практики с чуждестранни партньори

В Детска градина №18 “Пчелица” стартира първата среща по проект  „Програма „Еразъм+“- стъпка напред към бъдещето“, изпълняван по Програма „Еразъм+“ “, чийто координатор е казанлъшкото детско заведение.

В срещите, които се провеждат в Детска градина №18 “Пчелица” българския екип заедно със своите партньори от Полша, Италия, Испания,  Румъния  и Северна Македония дискутират теми вързани със същността, принципите и методите на прилагане на STEAM обучението в детската градина. STEAM обучението дава възможност на децата да експериментират и да научават нови неща чрез интересни подходи.

Това не е първия проект за екипът на детската градина. През изминалата година детското заведение работи по още два проекта сред които „STEAM базирано обучението в детската градина“, свързан с квалификация на педагогическия персонал, както и печелят проект към МОН в сектор иновативна детска градина, с финансиране за оборудване на STEAM зона за игра и занимания на малчуганите.

loading…