Дневният ред на ноемврийската сесия на ОбС- Казанлък съдържа 24 предложения

Общинският съвет на Казанлък на предстоящата си сесия ще разгледа  24 точки.

Сред точките в проекта за дневен ред е Решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2023 г.

Съветниците ще обсъждат и Проект за кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор „Модернизация на образователната среда“, част от Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения.

Ще бъде обсъден и Проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по процедура „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Друга точка в дневния ред е проект за създаване на Общинско предприятие по туризъм ”Казанлък Арт” и приемане на Правилник за устройството и дейността му.

Заседанието ще се състои в зала ”Инфра” на 24 ноември 2022 г. от 9:30ч.

loading…