До 10 май се приемат документи за саниране на жилищни сгради

Съгласно насоките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Казанлък определя крайна дата 10.05.2023 г. за прием на заявления по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Информираме Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, че документи за включване в програмата за енергийна ефективност ще се приемат до 10  май (включително), 2023 г. в Център за административно обслужване, бул. „Розова долина“ 6.

Обявеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството краен срок е 31 май, като периодът от 20 дни до края на месеца е необходим за обработка на последните постъпили заявления.

В общинската администрация е създадена необходимата организация в помощ на гражданите за кандидатстване по програмата. Подробна информация, както и образци на заявленията са публикувани на сайта на Община Казанлък.: https://www.kazanlak.bg/cat-716.html

Енергийното обновяване на жилищата се реализира по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

Прессъобщение на Община Казанлък

loading…