Доброволчеството: Винаги има време за нещо добро

Въпреки пандемията от Ковид-19 и противоепидемичните мерки младежите на 21 в. не се страхуват от промени и нови предизвикателства. Тази сложна обстановка е шанс и знак от съдбата за част от тях  да променят своя живот и този на околните, като вземат участие в доброволчески проекти.

НЧ „Освобождение-1884“ в село Шейново с нетърпение очаква своите нови доброволци в края на месец март 2022г. Организацията ни работи по програма „Европейски корпус за солидарност“ от 2018 г. През 2021 г. получихме Знак за качество, който ни дава възможност да развиваме своята дейност и през новия програмен период от 2021 г. – 2027 г.

До момента Читалището ни е реализирало 4  дългосрочни и 2 краткосрочни проекта с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемали сме доброволци от Италия, Грузия, Франция, Турция и България. Изпълнението на подобен проект е сложен  процес, предшестван от дълъг период на подготовка. Неговата реализация изисква добра организация и компетентност на служителите. Не е достатъчно само добро владеене на английски език, необходими са добри управленски, финансови, стратегически, социални умения и готовност да бъдеш на разположение 24 часа в денонощието.

Новият проект, по който ще работят доброволците, е с продължителност 2 месеца и е финансиран от доброволческата програма на ЕС – „Европейски корпус за солидарност“.  В него са включени дейности, чиято основна задача е чрез неформално обучение участващите младежи да доразвият свои умения и компетенции, като в същото време подобрят и условията на живот на местното население.

Проектът предвижда занимания, свързани с оказване помощ на възрастни хора и младежи със СОП, с опазване на европейското културно наследство и с преодоляване на тежките последствия от Ковид -19.  Успешното реализиране на проекта ще подобри състоянието на всички таргетни групи – младежи, организации, партньори, местно население и др.

Росица Зланкова

loading…