Доброволци от Казанлък в Румъния по проект „Накарай младежите да действат”

“Младежки център за развитие – Взаимопомощ” участва от 22.04 до 30.04.2022 в проект по програма „Erasmus+” организиран от организация Together Romania. Българските младежи се включиха в младежки обмен заедно с участници от Полша, Румъния, Словакия и Италия на тема „Make the Youth ACT”. Основните дейности по проекта се състояха в китното и красиво румънско градче Къмпина.

Виктор от България разказва „В рамките на проекта успяхме да разгледаме различните проблеми на младежите и съответно на техните локални общности. Но как протече всичко? В първият ден имахме интересни, забавни и познавателни игри. Благодарение на нашите обучители Александру (Алекс) Йорга от Румъния и Марчин Дабкевич от Полша успяхме за едва няколко часа да създадем един прекрасен и задружен екип. След деня за опознаване следваха същинските дни. В един от тях научихме за същността на обществените проблеми.Разбрахме за нуждите на обществото, решенията на проблемите и съответно техните решения. Бяхме разделени на групи, в които трябваше да обсъдим и представим различни проблеми. Други теми, които засегнахме бяха за лидерството и видовете обучение, научихме разликата между формално, неформално и информално обучение.

Много интересна тема бе също програмите, за подпомагане и стимулиране дейността и активността на младите хора, на ЕС и в частност на Европейскта комисия. Осведомихме се и за другите младежки програми. След сесията за тези програми получихме отборна задача. С нея трябваше да създадем и презентираме наши собствени идеи за нови „Еразъм+” проекти. Успяхме да представим страхотни идеи също благодарение на нашите „учители“ Марчин и Алекс. Една от най-увлекателните дейности беше за видеография. Нашите трейнъри ни обясниха основите на видеографията. Получихме нова групова задача за създаване на видео, което представя програмата Еразъм+. Резултатите отново бяха феноменални.

„Еразъм+” проектите не са същите без културния обмен. Всяка вечер беше посветена съответно на една страна. Чрез тези мултикултурни вечери успяхме да научим малко повече за различните държави. Обаче с това не свършва културния обмен. Нощта между 23 и 24 април отидохме до местна църква. Там станахме свидетели на румънските традиции за Великден. Но това далеч не е всичко. Имахме един цял ден, в който посетихме Бран и Брашов. Тези места бяха страхотни. Успяхме да видим уникалните постройки като Замъкът на граф Дракула и Черната църква, в центъра на Брашов.

Като заключение мога да кажа, че в тези малко на брой дни успяхме да научим много най-вече за нашето гражданско образование, но също така и за другите култури и традиции. Успяхме да намерим нови приятели. Успяхме да изпълним и надхвърлим нашите очаквания за този Еразъм+ проект.”

Виктор Златев

loading…