Доброволци от “МЦР-Взаимопомощ” участваха в международен младежки обмен

В периода от 24.09 до 03.10.2021 представители от цяла България на сдружение „ Младежки център за развитие – Взаимопомощ” взеха участие в международен младежки обмен “Дигитално гражданство”, който се проведе в гр. Констанца, Румъния. Проектът е съфинансиран по програма”Еразъм +” на Европейския съюз, а в него се включиха младежи от Испания, Словакия, Полша ,България и разбира се любезните домакини от северната ни съседка.

Организатор на събитие бе неправителствената организация „Mentor Alliance”, за която това бе първи проект от този тип. Идеята на този тип събития е чрез използването на неформални методи, дискусии, работни ателиета и т.н., да се достигне по лесно до същността на разискванията и да се представят решения по по-креативен и в много случаи интерактивен начин чрез работа по групи, създадени на мултикултурен принцип.

“Основната тема на проекта бе нашият живот в новият дигитален свят, нашите права и отговорности, опасностите, които грозят всеки един в тази кибернетична реалност. Тема на дискусии бе и насилието в социалните мрежи, което става все по голям проблем, особено за младите. Бяха представени добри практики, които се прилагат успешно в отделните страни, като разяснителни и информационни кампании, различните подходи за справянето с този все по -сериозен проблем, както в семейството така, и в училище.”, споделя председателя на сдружението Мария Славова

Друга тема застъпена през дните на обмена беше Киберпрестъпността, какво представлява и как бихме могли да се предпазим. Какви уязвими групи, устройства, профили и т.н. съществуват.

Това беше поредния успешен проект, в който взе участие Казанлъшката организация, засягащ интересни тематики от съвременният живот.

инж. Мария Славова


loading…