Фондация “Артин Азинян” спечели първия си проект от НФ “Култура”

Националният фонд „Култура“ обявява резултатите от проведения конкурс по Програма „Социално ангажирани изкуства“ ‘22 г.
Фондация “Артин Азинян” спечели първия си проект от Национален фонд “Култура”. Проектът е един от шестте одобрени за 100% финансиране проекти в областта на фотографията, сред 267 кандидатури.
Името на проекта е “Душата вижда” и е насочен към хората с нарушено или липсващо зрение. Чрез една иновативна форма на творчество и социално включване – сензорна фотография, ще обединим усилията си, за да разкрием нови светове пред хора в неравностойно положение.

loading…