Фотоизложбата “Визия, разказ, докосване” на пловдивската Регионална занаятчийска камара

Фотоизложбата “Визия, разказ, докосване” на Регионалната занаятчийска камара в Пловдив бе открита в Изложбена зала “Иван Милев” в Казанлък. Тя е една разказана приказка от изследователя и майстор Стоян Маринов, куратор на изложбата.

Според гл. ас. д-р по етнология към Българската академия на науките Галин Георгиев съвсем целенасочено темата на проекта е забраждането. Чрез разказа на изследователя Стоян Маринов и чрез изразните средства на фотографията изложбата се превръща в своеобразна приказка за времената, в които забрадката е била една от най-важните части в цялостната структура и символиката на българската женска носия.

Каталогът представя част от традиционната етнографска естетика на  забражданията от различни български райони в съответствие с поводите, по които се използват,  наименованията им, включително прилежащите им части, материали, украси и пр. Забраждането като завършващ елемент на традиционния национален костюм обединява творчеството на множество занаяти: Художествени тъкани, Художествено плетиво, Накити от мъниста, Везбарство и Иглена дантела /кене/, които стоят в основата на създаването и носенето на забрадката.

Концепцията на каталога включва представяне на деветнадесет забраждания и украси за глава, възстановени по редки и изчезващи в наше време образци. Те са събирани и комплектовани благодарение на дългогодишните занимания на Стоян Маринов на терен, чрез посещенията му от 1981 г. насам в редица селища на България и извън нейните предели, както и в резултат от проучванията му на музейни колекции, литературни източници и снимки. Вследствие на тази почти апостолска дейност той успява да издири и изучи, да систематизира и усвои, включително да възстанови и изработи, както и да представи в невероятно близък до оригиналите им и въздействащ вид десетки български народни облекла, накити и части от традиционни костюми, най-вече забраждания и аксесоарите към тях. Резултатът е комплектоването на богата и разнообразна, на значима по количество и съдържание частна негова колекция.

Изложбата-приказка ни разкрива същността на забраждането като завършена и сложна система, чиито елементи притежават както материално, така и нравствено-духовно, социално и естетическо измерение. Тук са вплетени в едно прическа, конструкция, форма, декорация и силует, а също и маниерите по прикрепянето на всички разнообразни по вид, материал и изпълнение съставни части на женското покриване на главата. Визуалният разказ ни представя украсите и забрадките за глава и като продукт, съчетаващ занаятите тъкачество, везба, плетиво, гайтанджийство, шивачество, изработка на ювелирни накити и накити от мъниста, оформяне на прическа (домашни дейности), апликация, използване на природни материали от растителен и животински произход. Образите на момите лазарки, на булки и невести, на по-възрастни жени и пр. ни повеждат из различните етнографски области и групи население от българската етническа територия, включително и сред преселниците от Северна Добруджа, българите от Мала Азия (дошли от Турция след Балканските войни) и т.н..


loading…