Исторически музей „Искра“ спечели нов проект

През юни 2021 г. Исторически музей „Искра“ спечели проект  по обявена от Министерство на културата сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Целта на проекта е да се обнови оборудването на фондохранилището на отдел „История на българските земи XV – XIX в.“ като по този начин ще се постигне правилното съхранение на движимите културни ценности, съгласно новите изисквания и налагащи се тенденции в тази област.

Това е поредният проект, който музеят печели в годината, в която чества 120 години от своето създаване.

Партньори по проекта са:

Вестник „Искра“ – https://vestnikiskra.com/

Conservation Lab International – https://www.conservationlabinternational.com/contact

„Младежки център за развитие Взаимопомощ“ – https://www.ydcma.org/

Вижте още:

loading…