Иван Чолаков отново стана Областен управител на Старозагорска област

Днес Министерският съвет прие решение, с което назначава 25-има областни управители, като от тях 17 са заемали тази длъжност и в предишен период.

За областен управител на област Стара Загора е назначен Иван Чолаков. Той притежава юридическо образование. Има петгодишен стаж като адвокат в Адвокатска колегия – Стара Загора. Дълги години е работил в системата на МВР, като в периода 2013 г. – 2016 г. е бил директор на Областната дирекция на МВР-Стара Загора. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е заемал длъжността областен управител на област Стара Загора.

Иван Чолаков е роден на 25.02.1970 г. в гр. Стара Загора. Доктор по ветеринарна медицина от ВИЗВМ – Стара Загора и Магистър по право от ЮЗУ “Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Източник: Прессъобщение на Министерски съвет

Снимка: Zagora news

Свързана публикация

Иван Чолаков встъпва в длъжност, като областен управител на Област Стара Загора

loading…