Иван Чолаков встъпва в длъжност, като областен управител на Област Стара Загора

Новият областен управител на Област Стара Загора е Иван Чолаков, който сменя на поста  Гергана Микова, назначена за областен управител на 10 май 2017 година..

Той е роден на 25.02.1970 г. в гр. Стара Загора. Доктор по ветеринарна медицина от ВИЗВМ – Стара Загора и Магистър по право от ЮЗУ “Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Директор  на ОД МВР – Стара Загора през периода 2013 – 2016 г. Член на  Постоянната комисия по законност и обществен ред. Член на Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт. Член на  Постоянната комисия за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 72 от ЗПКОНПИ.

От 2016 г. е адвокат към Адвокатска колегия – Стара Загора.

loading…